Column bisschop (Meditatie)

Een vorm van gebed waarmee velen van ons niet zo vertrouwd zijn, is mediteren. We kennen onze standaard- of formuliergebeden, maar er is ook meditatie. Als u op internet zoekt naar meditatie, komt u het eerste uit bij niet-christelijke en niet-godsdienstige websites....

Lees meer

AANMELDEN VOOR BIJWONEN EUCHARISTIEVIERINGEN NA 1 JULI

AANMELDEN VOOR BIJWONEN EUCHARISTIEVIERINGEN NA 1 JULI - VERPLICHT 1) Vanaf 1 juli mogen er  100-110  mensen per viering  aanwezig zijn. 2) Als u zich niet goed voelt of gezondheidsklachten hebt wilt u dan niet komen. U kunt dan de H.Mis thuis volgen via...

Lees meer

Update ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ 1 juli

Op de persconferentie van het kabinet op woensdag 24 juni zijn opnieuw versoepelingen afgekondigd inzake de coronamaatregelen. Deze versoepelingen hebben ook gevolgen voor het samenkomen in kerken. Aanvankelijk zou de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per...

Lees meer

Boek: ‘Het ware geloof’

Redelijk snel na zijn bekering, een jaar voor zijn priesterwijding in 391, schreef Augustinus een verhandeling over het ware geloof. Het gaat hierin om de redelijkheid en de schoonheid, het geluk, van het vinden van de ware religie. Voor Augustinus is waarheid geen...

Lees meer

Een mooi idee!

Onlangs verscheen een bericht, een oproep, om 10% van je nettoloon van april aan de kerk te schenken om alle gemiste collectes enigszins te compenseren. Inderdaad, vandaag lag er een enveloppe in de brievenbus van de pastorie met € 250,00. Goed voorbeeld............?!...

Lees meer

Uit de wereldkerk

Over hulp bij zelfdoding in Duitsland De leiding van zowel de katholieke Kerk als de evangelisch-lutherse Kerk in Duitsland heeft ernstige bedenkingen bij de uitspraak van het Duitse Hooggerechtshof van 26 februari j.l. Het Duitse Hooggerechtshof oordeelde dat hulp...

Lees meer