Geen Latijnse Mis

Morgen is er geen Latijnse H. Mis om 17.00 uur. Ook op de zondag 25 augustus is er geen Latijnse Mis. De eerstvolgende Latijnse Mis is op zondagochtend 1 september om 9:00 met als celebrant pater Hugo. De tweede tot en met laatste zondag in september zijn de missen...

Lees meer

Vreemde gang van zaken

Over uitvaarten / uitvaartondernemingen In het vorige parochieblad uitte ik mijn zorgen over het geringe, ja minimale aantal kerkelijke uitvaarten (tot nu toe twee dit jaar!). Hetzelfde hoor ik van collega’s. Wat ik vermoedde als een belangrijke oorzaak is mij dezer...

Lees meer

Liturgiecursus

Liturgiecursus Eucharistie, ‘venster op de liturgie’ In het seizoen 2018-2019 heeft de Diocesane Werkgroep voor Liturgie de basiscursus ‘Kerkelijk jaar en liturgie,’ aangeboden. Velen hebben in Wolvega aan deze cursus deelgenomen. In het najaar van 2019 start de...

Lees meer

Roepingenweekend

Vooraankondiging Roepingenweekend 25-27 oktober 2019  Je roeping verkennen en beter leren kennen? Dit weekend wordt georganiseerd door de werkgroep Roepingenpastoraat van het bisdom. Samen met de bisschop organiseren we een weekend voor jongvolwassenen (18-35 jaar) in...

Lees meer

Kerkmuziekdag 5 oktober

Kerkmuziekdag 5 oktober te Emmen Op zaterdag 5 oktober 2019 zal in Emmen in de Pauluskerk (Weerdingerstraat 33) door de SGGL (Diocesane commissie Sint Gregorius in het Bisdom Groningen-Leeuwarden) een muzikale bijeenkomst georganiseerd worden rondom Liederen uit de...

Lees meer

Cursus suïcidepreventie

Kerkmuziekdag 5 oktober te Emmen Op zaterdag 5 oktober 2019 zal in Emmen in de Pauluskerk (Weerdingerstraat 33) door de SGGL (Diocesane commissie Sint Gregorius in het Bisdom Groningen-Leeuwarden) een muzikale bijeenkomst georganiseerd worden rondom Liederen uit de...

Lees meer

Column bisschop

In de herfst van 2019 biedt de Projectgroep Toerusting, Groningen-Drenthe opnieuw een cursus Suïcide-preventie aan. Terwijl in het buitenland al langer aan preventie op dit gebied wordt gedaan, staat het in Nederland nog in de kinderschoenen. En dat terwijl in ons...

Lees meer

Vormelingen-activiteiten

De lector In de eucharistieviering vervult de lector (m/v) een belangrijke functie. De lector hoort bij de woorddienst van de eucharistie. Een goed en helder voorgedragen lezing zet de gelovigen tot luisteren aan, en verlokt hem en haar minder in het boekje te kijken,...

Lees meer

Partnerverlies. Ontmoetingsdag in Coevorden

Vormselactiviteiten: ‘Bijzonder’ & ‘Meer’ ! Het Jongerenplatform komt komend schooljaar met twee vormelingen-activiteiten die op elkaar aansluiten: de Martinusdag op 9 november ’ en het vormselweekend van 31 januari-2 februari. Lees meer hierover in:...

Lees meer

Bedevaart naar Assisi

Partnerverlies:  Ontmoetingsdag in Coevorden  Datum: Donderdag 10 oktober 2019 Het verlies van je levenspartner is heel ingrijpend. Je leven staat op zijn kop. Je vraagt je misschien af: hoe verder alleen? Wat maakt het leven weer de moeite waard? Het verwerken van...

Lees meer