Retraite Thuine, november 2022

  Diocesane Retraite:  Gelukkig die... Over de zaligsprekingen van Jezus en Franciscus. Een tegendraadse benadering voor hen die op zoek zijn naar geluk. In de Bergrede prijst Jezus de armen, de treurenden, de hongerenden en dorstigen zalig. Maar ook de zachtmoedigen,...

Lees meer

Jongerenactiviteit Bisdom, Zondag 28 augustus

Zin om deel te nemen aan een leuke activiteit voor de jongeren van 12-18? Het Jongerenplatform heeft de activiteit ‘Wie is de mol?’ georganiseerd op zondag 28 augustus. De dag begint om 11.00 uur in Drachten met een Eucharistieviering en aansluitend een maaltijd....

Lees meer

Wereld Jongeren Dagen Lissabon 2023

Het jongerenwerk in ons bisdom Groningen-Leeuwarden bloeit! Maandelijks weten tientallen jongeren elkaar te vinden in bijeenkomsten die voor hen worden georganiseerd. Tijdens catechese, liturgie, onderlinge ontmoeting en ontspanning verdiepen ze hun geloof en maken ze...

Lees meer

Reacties/Interviews bisschoppen

Ook op de website: www.rkkerk.nl zijn de diocesane verslagen van de bisdommen in Nederland te vinden. Bisdommen publiceren hun diocesane verslagen voor de synode - Rooms-Katholieke Kerk Nederland (rkkerk.nl). De bisschoppen zullen nog een gezamenlijk verslag maken. De...

Lees meer

Diocesaanverslag synodaal proces

In de afgelopen maanden hebben op diocesaan en op parochieel niveau dialooggesprekken plaats gevonden in het kader van de synode over synodaliteit in Rome in 2023.  Uit het verslag blijkt hoe heilzaam de gesprekken door de deelnemers en het bisdom is ervaren:  'We...

Lees meer

RK Tienerweekenden in 2022

Na twee geslaagde tienerweekenden in 2021 heeft het bisdom Jongerenplatform voor 2022 weer twee fantastische tienerweekenden gepland! Ook deze weekenden zijn bij de Blauwe Zusters in Heiloo. De weekenden zijn op  13-15 mei en 18-20 november,  speciaal voor tieners van...

Lees meer

Kerkbalans 2022

Geef vandaag voor de kerk van morgen Actie Kerkbalans 2022 is van start! Was u ook bij de uitrol van de rode loper van onze kerk? Een bijzonder moment! We rolden de loper uit om het startsein te geven voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Kerkbalans is de grootste...

Lees meer

Roepingenavonden en Roepingenweekenden in 2022

Na succesvolle avonden én een ochtend worden de roepingenavonden voortgezet in 2022. Iedere derde vrijdag van de maand organiseert pastoor Tjitze Tjepkema in Heerenveen de roepingenavond. Elke avond begint met een Eucharistieviering, waarna met z’n allen gegeten...

Lees meer