Startdag Vastenactie Noord-Nederland

Uitnodiging Startdag Vastenactie Noord Nederland In Drachten op 16 november 2019 Het thema van de Vastenactie 2020 is ‘Werken aan je toekomst’. Op zaterdag 16 november a.s. is in Drachten (Zuiderkerk) de startdag voor Noord-Nederland. Een dagprogramma voor leden van...

Lees meer

Diocesane Retraite in Thuine

Diocesane Retraite: Verhalen over Franciscus van Assisi Veel verhalen doen over Franciscus de ronde. Verhalen geworteld in de geschiedenis, maar ook verhalen die ontsproten zijn aan de vrome volksfantasie. Verhalen die mondeling zijn overgeleverd voordat ze in diverse...

Lees meer

Column bisschop (Laatste wil)

Onlangs kwam de overheid met een actie om ons te bewegen onze laatste wil op tijd kenbaar te maken. Verstandig, dacht ik spontaan. Als nabestaanden alles zelf moeten uitzoeken, kan dat tot veel gedoe, verwarring en onenigheid leiden. De tendens in onze samenleving is...

Lees meer

Jongerenbedevaart naar Rome

De Nederlandse bisschoppen organiseren volgend voorjaar een jongerenbedevaart naar Rome als vervolg op de internationale bisschoppensynode over jongeren en roeping uit 2018. Zij melden dat in een brief aan katholieke zielzorgers. Volgens de bisschoppen vraagt de paus...

Lees meer

De ladder van de kloosterlingen (boek)

De brief die Guigo II de Kartuizer rond 1150 aan een bevriende monnik schreef over de 'Ladder van de kloosterlingen' is, vertaald en ingeleid door Jos de Heer, verschenen bij uitgever Skandalon, 240 blz., € 22,95. De ondertitel luidt Spiritualiteit van de lectio...

Lees meer

Boek over Paulus

Bij uitgever Van Wijnen verscheen onlangs Paulus, een biografie door Tom Wright, nieuwtestamenticus en hoogleraar aan de Universiteit van St-Andrews. Tom Wright is al jaren in staat zijn grote kennis van het Nieuwe Testament uitdagend en pakkend door te geven aan een...

Lees meer

Boek (religie)

Van de hand van Kick Bras verscheen bij Skandalon het boek Het bezielde landschap - spiritualiteit in de schilderkunst, € 32,50. In een indrukwekkende tocht langs eeuwen van landschapsschilderkunst laat Bras zien hoe het goddelijke zich in de natuur manifesteert en...

Lees meer

Provinciale Ontmoetingsdag KBO

De afdeling Stadskanaal nodigt alle provinciale KBO leden uit voor de Provinciale Ontmoetingsdag  op woensdag 6 november 2019. De bijeenkomst is in “Zaal Eendracht” aan de Poststraat 30, Stadskanaal. Programma: Om 10.00 uur gaat de zaal open, en is er koffie en thee...

Lees meer

Mystieke Theologie cursus

Kluizenaar Pater Hugo start colleges Mystieke Theologie ‘School voor de Ziel’ van Stichting Marianum presenteert in oktober/november 2019 de cursus “Inleiding in de Mystieke Theologie”. Wat zegt de christelijke traditie over hoe jij en God elkaar ervaren? Leer kijken...

Lees meer

Roepingenweekend 17-35 jarigen in klooster Thuine

Een afwisselend en inspirerend weekend op 25-27 oktober a.s. in het Franciscanessenklooster van Thuine in Duitsland. Bedoeld voor  17- tot 35 jarigen, binnen en buiten het bisdom, die zich oriënteren op  roeping voor het priesterschap, intrede in een klooster en...

Lees meer