Weekendvieringen: reserveren verplicht!

Voor de vieringen in het komend weekend 6/7 juni is reserveren verplicht.: Voor de St.-Franciscuskerk kunt u vrijdagmorgen Louis Lukassen bellen en u opgeven (aantal personen): tel. 06-2 55 30 189 Voor de St.-Jozefkerk op donderdag tussen 10:00 en 16:00 of op...

Lees meer

Column bisschop (Standaard- of formuliergebeden)

Jaren geleden was ik bij een lezing van iemand die van protestant katholiek was geworden. Het was voor haar een verademing dat ook een standaardgebed als gebed kon worden beschouwd. Dat was nieuw voor haar. Zij kwam uit een protestantse traditie waarin een gebed...

Lees meer

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

‘Vervul het hart dat U verbeidt’ Brief van de Nederlandse Bisschoppen bij gelegenheid van Pinksteren 2020 Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan? Misschien voelt u zich opgelucht en blij,...

Lees meer

Gedetailleerd protocol voor vieringen vanaf 1 juni

De Nederlandse bisschoppen hebben een tien pagina's tellend protocol opgesteld voor de hervatting van de publieke vieringen. Het samen vieren van de H. Mis kan vanaf 1 juni weer plaatsvinden, maar de uitreiking van de communie is uitgesteld tot 14 juni, de dag waarop...

Lees meer

Een mooi idee!

Onlangs verscheen een bericht, een oproep, om 10% van je nettoloon van april aan de kerk te schenken om alle gemiste collectes enigszins te compenseren. Inderdaad, vandaag lag er een enveloppe in de brievenbus van de pastorie met € 250,00. Goed voorbeeld............?!...

Lees meer

Voedselbank

De bisschoppen stimuleren bijdragen aan de Voedselbank. Het verzoek is dat iedereen die in de kerk komt voor stille aanbidding of gebed, iets meebrengt voor de Voedselbank, met name houdbare etenswaren

Lees meer

Geestelijke communie

Hoe belangrijk de vieringen in onze kerken ook zijn, het is niet de enige vorm waarmee wij ons geloof kunnen belijden en onderhouden. Dat kunnen we ook thuis doen door gebed. Omdat de parochianen gedurende deze tijd niet kunnen delen in de Heilige Eucharistie en de...

Lees meer

Uit de wereldkerk

Over hulp bij zelfdoding in Duitsland De leiding van zowel de katholieke Kerk als de evangelisch-lutherse Kerk in Duitsland heeft ernstige bedenkingen bij de uitspraak van het Duitse Hooggerechtshof van 26 februari j.l. Het Duitse Hooggerechtshof oordeelde dat hulp...

Lees meer