Welkom in de Sint Martinusparochie in Groningen

Welkom op de website van de Sint Martinusparochie in Groningen. De Rooms-katholieke Sint Martinusparochie te Groningen valt onder het bisdom Groningen-Leeuwarden en beheert twee kerken, de Sint Jozefkathedraal, Radesingel 4 en de Sint Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67.

Onze parochie is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift en/of kerkbijdrage aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Te publiceren stukken en informatie aangaande onze ANBI-status kunt u vinden via deze link.

Sint Martinusparochie
Radesingel 4
9711 EJ
Groningen
050-3124215

Voor uw kerkbijdrage:
Bankrek. NL89INGB0669912719
Girorek. NL92INGB0000011750

 

Secretariaat
Het parochiesecretariaat van de St. Martinusparochie is gevestigd in de pastorie aan de Radesingel 4.
De openingsuren zijn op werkdagen van 10.00u tot 15.00u. Op woensdag is het secretariaat gesloten.
Bij noodgevallen kunt u op woensdag bellen 050 3112909 en daar uw bericht inspreken.

Mevrouw A.C. ten Voorde
Radesingel 4
9711 EJ Groningen
tel: 050-3124215

EXTRA Rondom

Deze  week verschijnt een extra Rondom; het hart van deze bijzondere editie wordt gevormd door wat we  vieren in de Goede Week - Pasen, maar wat we dit jaar door de coronacrisis niet doen. De digitale versie van deze Rondom vindt u binnen kort op deze website op de...

Voedselbank

De bisschoppen stimuleren bijdragen aan de Voedselbank. Het verzoek is dat iedereen die in de kerk komt voor stille aanbidding of gebed, iets meebrengt voor de Voedselbank, met name houdbare etenswaren

Vastenactie 2020

De Sint Martinusparochie sluit voor het doel van de Vastenactie aan bij het landelijke thema van Vastenactie. De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in...

Bisschopsbrief aan gelovigen in verband met de coronacrisis

Veertig dagen quarantaine We leven in een bizarre tijd nu de Corona crisis ernstig ingrijpt in ons dagelijks leven. Alle evenementen en bijeenkomsten zijn inmiddels afgelast, het centraal eindexamen gaat niet door, de Olympische Spelen evenmin, we moeten een afstand...

Wat vieren we door de week

Met ingang van maandag 30 maart bidden we om 12.00 uur het Angelusgebed, gevolgd door een half uur stille Aanbidding. Om 12.30 uur het Rozenkransgebed en het middaggebed. We sluiten af met het gebed van de bisschoppen ivm de corona-epidemie. De Eucharistie wordt...

Geestelijke communie

Hoe belangrijk de vieringen in onze kerken ook zijn, het is niet de enige vorm waarmee wij ons geloof kunnen belijden en onderhouden. Dat kunnen we ook thuis doen door gebed. Omdat de parochianen gedurende deze tijd niet kunnen delen in de Heilige Eucharistie en de...