Welkom in de Sint Martinusparochie in Groningen

Welkom op de website van de Sint Martinusparochie in Groningen. De Rooms-katholieke Sint Martinusparochie te Groningen valt onder het bisdom Groningen-Leeuwarden en beheert twee kerken, de Sint Jozefkathedraal, Radesingel 4 en de Sint Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67.

Onze parochie is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift en/of kerkbijdrage aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Te publiceren stukken en informatie aangaande onze ANBI-status kunt u vinden via deze link.

Sint Martinusparochie
Radesingel 4
9711 EJ
Groningen
050-3124215

Voor uw kerkbijdrage:
Bankrek. NL89INGB0669912719
Girorek. NL92INGB0000011750

 

Secretariaat
Het parochiesecretariaat van de St. Martinusparochie is gevestigd in de pastorie aan de Radesingel 4.
De openingsuren zijn op werkdagen van 10.00u tot 15.00u. Op woensdag is het secretariaat gesloten.
Bij noodgevallen kunt u op woensdag bellen 050 3112909 en daar uw bericht inspreken.

Mevrouw A.C. ten Voorde
Radesingel 4
9711 EJ Groningen
tel: 050-3124215

Latijnse Mis om 17:00

Op zondag 19 september, 25e zondag door het jaar, is de Latijnse H. Mis om vijf uur (17:00) in de St.-Jozefkathedraal, Radesingel 2, Groningen Celebrant:  pastoor R. Wagenaar Lezingen:  Wijsheid  2: 12, 17 - 20;  Jakobus  3: 16  –  4: 3;  Marcus  9: 30 - 37 Canon: ...

Column bisschop (‘Synodaliteit’)

Alle gedoopten vormen samen de Kerk, met Christus aan het hoofd en de bekleders van de ambten als leiders van de zichtbare Kerk op aarde. Dit laatste zeg ik er bewust bij, omdat ‘samen Kerk’ ook wel eens de connotatie heeft dat paus en bisschoppen wel gemist kunnen...

Sint Jozefkerk in de steigers

Wegens restauratiewerkzaamheden is de St.-Jozefkerk tot nader order ( in ieder geval tot 1 augustus) voor bezichtiging gesloten. Tijdens de restauratie kunnen de vieringen echter wel gewoon doorgaan. In het weekend bij het hoogaltaar en door de week bij het...

Voorlopig géén kerkopenstelling.

Vanwege een interne restauratie in de St. Jozefkathedraal is het helaas voorlopig niet mogelijk de kerk te bezichtigen. De kerkopenstelling van 13.00 uur - 16.00 uur komt dus te vervallen. De H. Mis om 12.30 uur van ma. t/m vr. gaat wel door en ook de weekendmissen...

Versoepeling coronamaatregelen

De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die is ingegaan op zaterdag 26 juni. Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bepaald door de grootte van het...