Welkom in de Sint Martinusparochie in Groningen

Welkom op de website van de Sint Martinusparochie in Groningen. De Rooms-katholieke Sint Martinusparochie te Groningen valt onder het bisdom Groningen-Leeuwarden en beheert twee kerken, de Sint Jozefkathedraal, Radesingel 4 en de Sint Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67.

Onze parochie is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift en/of kerkbijdrage aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Te publiceren stukken en informatie aangaande onze ANBI-status kunt u vinden via deze link.

Sint Martinusparochie
Radesingel 4
9711 EJ
Groningen
050-3124215

Voor uw kerkbijdrage:
Bankrek. NL89INGB0669912719
Girorek. NL92INGB0000011750

 

Secretariaat
Het parochiesecretariaat van de St. Martinusparochie is gevestigd in de pastorie aan de Radesingel 4.
De openingsuren zijn op werkdagen van 10.00u tot 15.00u. Op woensdag is het secretariaat gesloten.
Bij noodgevallen kunt u op woensdag bellen 050 3112909 en daar uw bericht inspreken.

Mevrouw A.C. ten Voorde
Radesingel 4
9711 EJ Groningen
tel: 050-3124215

VierKerstmis.nl nu online

Op vrijdag 26 november is net voor het begin van de Advent de website VierKerstmis.nl online gegaan. Deze website is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen om iedereen op te roepen Kerstmis te vieren, als het kan bij (een van) de vieringen in de eigen kerk,...

Column bisschop (‘Principes en de praktijk’)

We hadden het goed voorbereid. De boodschappen waren op zaterdag gehaald en op de keukentafel klaargezet. Het vlees- en kaasbeleg hadden we voor de nacht in de koelkast gelegd. Zondagochtend hoefden we het eten maar te pakken om naar Assen te rijden voor de...

Coronaregels weer strenger

De bisschoppen van Nederland hebben weer bepaald dat gelovigen tijdens kerkelijke bijeenkomsten weer anderhalve meter afstand dienen te houden (tenzij uit één huishouding) en een mondkapje moeten dragen wanneer zij zich in de kerk verplaatsen. Daarmee zijn twee...

Geldende Corona-maatregelen

De volgende coronamaatregelen blijven vanaf 25 september nog steeds van kracht: Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien . Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan; koren behoren de RIVM richtlijnen te volgen. De...

Column bisschop (‘Synodaal proces’)

XVIe Gewone Bisschoppensynode voorbereid op bisdomniveau – synodaal proces. Om de paar jaar wordt in Rome een synode gehouden. Dat is een vrucht van het Tweede Vaticaans Concilie dat voor de lokale bisschoppen een grotere rol zag weggelegd. Het leiden van de Kerk...

Kindercrèche en kinderwoorddienst

De crèche en de kinderwoorddienst zijn weer opgestart. Iedere zondag tijdens de H.Mis van 11.00 uur is er voor de allerkleinsten de crèche in een bovenzaal van de pastorie. De kinderwoorddienst is er ook iedere zondag behalve bij de gezinsmis. Kinderen die nog niet de...