Welkom in de Sint Martinusparochie in Groningen

Welkom op de website van de Sint Martinusparochie in Groningen. De Rooms-katholieke Sint Martinusparochie te Groningen valt onder het bisdom Groningen-Leeuwarden en beheert twee kerken, de Sint Jozefkathedraal, Radesingel 4 en de Sint Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67.

Onze parochie is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift en/of kerkbijdrage aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Te publiceren stukken en informatie aangaande onze ANBI-status kunt u vinden via deze link.

Sint Martinusparochie
Radesingel 4
9711 EJ
Groningen
050-3124215

Voor uw kerkbijdrage:
Bankrek. NL89INGB0669912719
Girorek. NL92INGB0000011750

 

Secretariaat
Het parochiesecretariaat van de St. Martinusparochie is gevestigd in de pastorie aan de Radesingel 4.
De openingsuren zijn op werkdagen van 10.00u tot 15.00u. Op woensdag is het secretariaat gesloten.
Bij noodgevallen kunt u op woensdag bellen 050 3112909 en daar uw bericht inspreken.

Mevrouw A.C. ten Voorde
Radesingel 4
9711 EJ Groningen
tel: 050-3124215

Vormelingen-activiteiten

Vormselactiviteiten: ‘Bijzonder’ & ‘Meer’ ! Het Jongerenplatform komt komend schooljaar met twee vormelingen-activiteiten die op elkaar aansluiten: de Martinusdag op 9 november ’ en het vormselweekend van 31 januari-2 februari. Lees meer hierover in:...

Column bisschop

Bewaren, beleven en doorgeven van het geloof. God present blijven stellen (2) God present stellen betekent als Kerk en gelovige van binnen naar buiten werken. Er zijn voor de ander gaat niet zonder innerlijke bewogenheid. De wereld verbeteren begint bij jezelf, kan je...

Partnerverlies. Ontmoetingsdag in Coevorden

De diocesane Werkgroep Partnerverlies  organiseert op 10 oktober in Coevorden een Ontmoetingsdag voor mensen die hun partner door de dood hebben verloren. In onderstaand document vindt u hierover meer informatie. Partnerverlies. OntmoetingsdagCoevorden.2019

Overe uitvaarten

Die zijn er steeds minder, dat wil zeggen vanuit de kerk waarin wij afscheid nemen van de overledenen en hem/haar begeleiden met onze gebeden in de opgang naar de hemelse Vader. Bij voorkeur doen we dat in een Eucharistie, want het H. misoffer verbindt ons met het ene...