Welkom in de Sint Martinusparochie in Groningen

Welkom op de website van de Sint Martinusparochie in Groningen. De Rooms-katholieke Sint Martinusparochie te Groningen valt onder het bisdom Groningen-Leeuwarden en beheert twee kerken, de Sint Jozefkathedraal, Radesingel 4 en de Sint Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67.

Onze parochie is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift en/of kerkbijdrage aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Te publiceren stukken en informatie aangaande onze ANBI-status kunt u vinden via deze link.

Sint Martinusparochie
Radesingel 4
9711 EJ
Groningen
050-3124215

Voor uw kerkbijdrage:
Bankrek. NL89INGB0669912719
Girorek. NL92INGB0000011750

 

Secretariaat
Het parochiesecretariaat van de St. Martinusparochie is gevestigd in de pastorie aan de Radesingel 4.
De openingsuren zijn op werkdagen van 10.00u tot 15.00u. Op woensdag is het secretariaat gesloten.
Bij noodgevallen kunt u op woensdag bellen 050 3112909 en daar uw bericht inspreken.

Mevrouw A.C. ten Voorde
Radesingel 4
9711 EJ Groningen
tel: 050-3124215

Retraite Thuine, november 2022

  Diocesane Retraite:  Gelukkig die... Over de zaligsprekingen van Jezus en Franciscus. Een tegendraadse benadering voor hen die op zoek zijn naar geluk. In de Bergrede prijst Jezus de armen, de treurenden, de hongerenden en dorstigen zalig. Maar ook de zachtmoedigen,...

Jongerenactiviteit Bisdom, Zondag 28 augustus

Zin om deel te nemen aan een leuke activiteit voor de jongeren van 12-18? Het Jongerenplatform heeft de activiteit ‘Wie is de mol?’ georganiseerd op zondag 28 augustus. De dag begint om 11.00 uur in Drachten met een Eucharistieviering en aansluitend een maaltijd....

Wereld Jongeren Dagen Lissabon 2023

Het jongerenwerk in ons bisdom Groningen-Leeuwarden bloeit! Maandelijks weten tientallen jongeren elkaar te vinden in bijeenkomsten die voor hen worden georganiseerd. Tijdens catechese, liturgie, onderlinge ontmoeting en ontspanning verdiepen ze hun geloof en maken ze...

Reacties/Interviews bisschoppen

Ook op de website: www.rkkerk.nl zijn de diocesane verslagen van de bisdommen in Nederland te vinden. Bisdommen publiceren hun diocesane verslagen voor de synode - Rooms-Katholieke Kerk Nederland (rkkerk.nl). De bisschoppen zullen nog een gezamenlijk verslag maken. De...

Diocesaanverslag synodaal proces

In de afgelopen maanden hebben op diocesaan en op parochieel niveau dialooggesprekken plaats gevonden in het kader van de synode over synodaliteit in Rome in 2023.  Uit het verslag blijkt hoe heilzaam de gesprekken door de deelnemers en het bisdom is ervaren:  'We...

RK Tienerweekenden in 2022

Na twee geslaagde tienerweekenden in 2021 heeft het bisdom Jongerenplatform voor 2022 weer twee fantastische tienerweekenden gepland! Ook deze weekenden zijn bij de Blauwe Zusters in Heiloo. De weekenden zijn op  13-15 mei en 18-20 november,  speciaal voor tieners van...