Welkom in de Sint Martinusparochie in Groningen

Welkom op de website van de Sint Martinusparochie in Groningen. De Rooms-katholieke Sint Martinusparochie te Groningen valt onder het bisdom Groningen-Leeuwarden en beheert twee kerken, de Sint Jozefkathedraal, Radesingel 4 en de Sint Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67.

Onze parochie is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift en/of kerkbijdrage aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Te publiceren stukken en informatie aangaande onze ANBI-status kunt u vinden via deze link.

Sint Martinusparochie
Radesingel 4
9711 EJ
Groningen
050-3124215

Voor uw kerkbijdrage:
Bankrek. NL89INGB0669912719
Girorek. NL92INGB0000011750

 

Secretariaat
Het parochiesecretariaat van de St. Martinusparochie is gevestigd in de pastorie aan de Radesingel 4.
De openingsuren zijn op werkdagen van 10.00u tot 15.00u. Op woensdag is het secretariaat gesloten.
Bij noodgevallen kunt u op woensdag bellen 050 3112909 en daar uw bericht inspreken.

Mevrouw A.C. ten Voorde
Radesingel 4
9711 EJ Groningen
tel: 050-3124215

Latijnse Mis om 17:00

Op zondag 25 oktober, 30e zondag door het jaar, is de Latijnse H. Mis 's middags om vijf uur  (17:00) in de St. Jozefkathedraal, Radesingel 2, Groningen Celebrant:  pastoor A. Jellema Lezingen:  Exodus  22: 20 –26;  1 Tessalonicenzen  1: 5c – 10;  Matteüs  22: 34 – 40...

Bonifatiuslezing 2020 (‘Waterschaarste en Laudato sí’)

Bij de Bonifatiuslezing op 29 september jl. in Leeuwarden gaven prof. Cees Buisman, directeur van het Wetsus instituut, en dijkgraaf Hein Pieper van het waterschap Noord Overijssel hun visie ten beste. Waterschaarste in Nederland en de wereld in het kader van de...

Verscherpte Corona maatregelen

In de afgelopen week (4-8 oktober) is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het maximale aantal deelnemers...

Jaarplan jongerenactiviteiten

Het Jongerenplatform biedt van oktober tot juni 2021 verschillende activiteiten voor jonge mensen in de parochies. Een aantal staan aangekondigd op een handzaam full color kaartje met een inspirerende liedtekst  ‘Nada te turbe’. Dit kaartje is bijgaand afgedrukt...

Column bisschop (‘Eucharistische aanbidding’)

In de afgelopen maanden is de aanbidding van Christus in het Allerheiligste Sacrament in sommige parochies herontdekt. Het was een alternatief voor de vieringen die vanwege de bedreigingen van het corona-virus niet konden plaats vinden. Het gebruik van de monstrans...