Welkom in de Sint Martinusparochie in Groningen

Welkom op de website van de Sint Martinusparochie in Groningen. De Rooms-katholieke Sint Martinusparochie te Groningen valt onder het bisdom Groningen-Leeuwarden en beheert twee kerken, de Sint Jozefkathedraal, Radesingel 4 en de Sint Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67.

Onze parochie is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift en/of kerkbijdrage aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Te publiceren stukken en informatie aangaande onze ANBI-status kunt u vinden via deze link.

Sint Martinusparochie
Radesingel 4
9711 EJ
Groningen
050-3124215

Voor uw kerkbijdrage:
Bankrek. NL89INGB0669912719
Girorek. NL92INGB0000011750

 

Secretariaat
Het parochiesecretariaat van de St. Martinusparochie is gevestigd in de pastorie aan de Radesingel 4.
De openingsuren zijn op werkdagen van 10.00u tot 15.00u. Op woensdag is het secretariaat gesloten.
Bij noodgevallen kunt u op woensdag bellen 050 3112909 en daar uw bericht inspreken.

Mevrouw A.C. ten Voorde
Radesingel 4
9711 EJ Groningen
tel: 050-3124215

Weekendvieringen: reserveren verplicht!

Voor de vieringen in het komend weekend 6/7 juni is reserveren verplicht.: Voor de St.-Franciscuskerk kunt u vrijdagmorgen Louis Lukassen bellen en u opgeven (aantal personen): tel. 06-2 55 30 189 Voor de St.-Jozefkerk op donderdag tussen 10:00 en 16:00 of op...

Column bisschop (Standaard- of formuliergebeden)

Jaren geleden was ik bij een lezing van iemand die van protestant katholiek was geworden. Het was voor haar een verademing dat ook een standaardgebed als gebed kon worden beschouwd. Dat was nieuw voor haar. Zij kwam uit een protestantse traditie waarin een gebed...

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

‘Vervul het hart dat U verbeidt’ Brief van de Nederlandse Bisschoppen bij gelegenheid van Pinksteren 2020 Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan? Misschien voelt u zich opgelucht en blij,...

Gedetailleerd protocol voor vieringen vanaf 1 juni

De Nederlandse bisschoppen hebben een tien pagina's tellend protocol opgesteld voor de hervatting van de publieke vieringen. Het samen vieren van de H. Mis kan vanaf 1 juni weer plaatsvinden, maar de uitreiking van de communie is uitgesteld tot 14 juni, de dag waarop...

Een mooi idee!

Onlangs verscheen een bericht, een oproep, om 10% van je nettoloon van april aan de kerk te schenken om alle gemiste collectes enigszins te compenseren. Inderdaad, vandaag lag er een enveloppe in de brievenbus van de pastorie met € 250,00. Goed voorbeeld............?!...