Welkom in de Sint Martinusparochie in Groningen

Welkom op de website van de Sint Martinusparochie in Groningen. De Rooms-katholieke Sint Martinusparochie te Groningen valt onder het bisdom Groningen-Leeuwarden en beheert twee kerken, de Sint Jozefkathedraal, Radesingel 4 en de Sint Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67.

Onze parochie is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift en/of kerkbijdrage aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Te publiceren stukken en informatie aangaande onze ANBI-status kunt u vinden via deze link.

Parochieavond: 8 juni 2023 om 20:00 uur. Het bestuur nodigt parochianen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Als bijzonder onderwerp komt het gebouwenbeleidsplan aan bod dat is uitgevoerd in opdracht van het bisdom. Bij dit onderwerp hoort een document (pdf) dat u van tevoren kunt lezen via deze link. Graag tot ziens op 8 juni. Het parochiebestuur.

Sint Martinusparochie
Radesingel 4
9711 EJ
Groningen
050-3124215

Voor uw kerkbijdrage:
Bankrek. NL89INGB0669912719
Girorek. NL92INGB0000011750

 

Secretariaat
Het parochiesecretariaat van de St. Martinusparochie is gevestigd in de pastorie aan de Radesingel 4.
De openingsuren zijn op werkdagen van 10.00u tot 15.00u. Op woensdag is het secretariaat gesloten.
Bij noodgevallen kunt u op woensdag bellen 050 3112909 en daar uw bericht inspreken.

Mevrouw A.C. ten Voorde
Radesingel 4
9711 EJ Groningen
tel: 050-3124215

Géén H. Mis

Zaterdag 3 juni is er géén H. Mis om 9 uur in de Sint Jozefkathedraal.

Moderato Cantabile in de St.-Jozefkathedraal

Het kamerkoor Moderato Cantabile en organist Jan de Roos geven een concert in de St.-Jozefkathedraal: op 4 juni 2023  om 14.30 uur; deuren open om 14.00 u Entree: €12.50, studenten €10.00;  Reservering via moderatocantabile@gmail.com;  Zie verder...

Bonifatiusdag zondag 11 juni

Bonifatius en Titus: ‘Maak werk van je geloof!’ Op zondag 11 juni a.s. is de jaarlijkse  Bonifatiusdag, het feest van de patroonheilige van het noorden in het heiligdom van de Bonifatiuskapel te Dokkum. Naast bisschop Ron van den Hout is deze keer mgr. Hans van den...

RK Tienerweekenden in 2023

Na de geslaagde tienerweekenden van het afgelopen jaar: “De activiteiten waren erg leuk en gezellig. Ik heb nieuwe dingen geleerd over de kerk en ik heb veel nieuwe vrienden gemaakt!” – is een reactie van één van de deelnemers aan het tienerweekend . heeft het...

Roepingenavonden en Roepingenweekend in 2023

Na succesvolle avonden én een ochtend in 2022 worden de roepingenavonden voortgezet in 2023. Iedere derde vrijdag van de maand organiseert pastoor Tjitze Tjepkema in Heerenveen de roepingenavond. Elke avond begint om 18.00 uur met een Eucharistieviering in de H....