Welkom in de Sint Martinusparochie in Groningen

Welkom op de website van de Sint Martinusparochie in Groningen. De Rooms-katholieke Sint Martinusparochie te Groningen valt onder het bisdom Groningen-Leeuwarden en beheert twee kerken, de Sint Jozefkathedraal, Radesingel 4 en de Sint Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67.

Onze parochie is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift en/of kerkbijdrage aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Te publiceren stukken en informatie aangaande onze ANBI-status kunt u vinden via deze link.

Sint Martinusparochie
Radesingel 4
9711 EJ
Groningen
050-3124215

Voor uw kerkbijdrage:
Bankrek. NL89INGB0669912719
Girorek. NL92INGB0000011750

 

Secretariaat
Het parochiesecretariaat van de St. Martinusparochie is gevestigd in de pastorie aan de Radesingel 4.
De openingsuren zijn op werkdagen van 10.00u tot 15.00u. Op woensdag is het secretariaat gesloten.
Bij noodgevallen kunt u op woensdag bellen 050 3112909 en daar uw bericht inspreken.

Mevrouw A.C. ten Voorde
Radesingel 4
9711 EJ Groningen
tel: 050-3124215

Latijnse Mis om 17:00

Op zondag 16 februari, 6e zondag door het jaar, is de Latijnse H. Mis 's middags om vijf  uur  (17:00) in de St.-Jozefkathedraal, Radesingel 2, Groningen Celebrant:  Mgr. C van den Hout Lezingen:  Sirach:  15: 15 - 20;  1 Korintiërs  2: 6 - 10;  Matteüs  5: 17 – 37...

Stille Omgang in Amsterdam voor Jongeren

Op zaterdag 21 maart a.s. is in de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam het jongerenprogramma van de jaarlijkse Stille Omgang. Een programma dat in het teken staat van het thema ‘Luisteren’. Wat is Luisteren? Wat betekent dit begrip voor jou en hoe luister jij naar de...

Column bisschop (De lezingen in de mis)

Paus Franciscus heeft onlangs de 3e zondag van de tijd door het jaar uitgeroepen tot Zondag van Gods woord. Deze zondag is dit jaar inmiddels gepasseerd (26 januari). In een apostolische brief van 30 september 2019 heeft hij deze zondag aangekondigd. Deze brief heet...

Actie Kerkbalans 2020

‘Geef voor je kerk’  is het thema voor Actie Kerkbalans 2020. Ook in onze Sint Martinusparochie is zaterdag de Actie Kerkbalans gestart. Meer informatie vindt u in de brief van het parochiebestuur Samen van betekenis voor de Sint Martinusparochie : Samen van betekenis...

Gids over basilieken en kathedralen

Het gidsje over de basilieken en kathedralen in Nederland beleeft nu zijn derde druk. In 2016 verscheen de eerste druk, maar een nieuwe druk kon niet uitblijven toen paus Franciscus opnieuw twee kerken in Nederland tot basiliek verhief: in 2017 de St Franciscus kerk...

Stille Omgang

In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart 2020 zal in Amsterdam weer de jaarlijkse Stille Omgang worden gehouden. Duizenden katholieken lopen in stilte de processieroute door de Amsterdamse binnenstad. De intentie luidt: “De luisterende mens is AANWEZIG bij de...