Welkom in de Sint Martinusparochie in Groningen

Welkom op de website van de Sint Martinusparochie in Groningen. De Rooms-katholieke Sint Martinusparochie te Groningen valt onder het bisdom Groningen-Leeuwarden en beheert twee kerken, de Sint Jozefkathedraal, Radesingel 4 en de Sint Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67.

Onze parochie is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift en/of kerkbijdrage aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Te publiceren stukken en informatie aangaande onze ANBI-status kunt u vinden via deze link.

Sint Martinusparochie
Radesingel 4
9711 EJ
Groningen
050-3124215

Voor uw kerkbijdrage:
Bankrek. NL89INGB0669912719
Girorek. NL92INGB0000011750

 

Secretariaat
Het parochiesecretariaat van de St. Martinusparochie is gevestigd in de pastorie aan de Radesingel 4.
De openingsuren zijn op werkdagen van 10.00u tot 15.00u. Op woensdag is het secretariaat gesloten.
Bij noodgevallen kunt u op woensdag bellen 050 3112909 en daar uw bericht inspreken.

Mevrouw A.C. ten Voorde
Radesingel 4
9711 EJ Groningen
tel: 050-3124215

Jongerenactiviteiten

Bonifatiusweekend voor jongeren 14, 15 en 16 juni Het jongerenweekend vindt plaats tijdens de jaarlijkse Bonifatiusdagen, in juni te Dokkum.  Het programma is een echt bedevaart-weekend bij Bonifatius en Titus Brandsma. Het thema van het weekend en de Bonifatiusdagen...

Parochieavond

Op donderdag 6 juni is de jaarlijkse parochieavond om 20.00 uur in de Pastorie aan de Radesingel.

OPEN HUIS RK Kerkhof Groningen 24 t/m 26 mei

Ook dit jaar doet het RK Kerkhof Groningen (Hereweg 89, ingang in de Papiermolenlaan) mee aan het landelijk Weekend van de Begraafplaats. In dit weekend, organiseren zo’n honderd begraafplaatsen verspreid over het hele land diverse activiteiten.  Wij organiseren...