Welkom in de Sint Martinusparochie in Groningen

Welkom op de website van de Sint Martinusparochie in Groningen. De Rooms-katholieke Sint Martinusparochie te Groningen valt onder het bisdom Groningen-Leeuwarden en beheert twee kerken, de Sint Jozefkathedraal, Radesingel 4 en de Sint Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67.

Onze parochie is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift en/of kerkbijdrage aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Te publiceren stukken en informatie aangaande onze ANBI-status kunt u vinden via deze link.

Sint Martinusparochie
Radesingel 4
9711 EJ
Groningen
050-3124215

Voor uw kerkbijdrage:
Bankrek. NL89INGB0669912719
Girorek. NL92INGB0000011750

 

Secretariaat
Het parochiesecretariaat van de St. Martinusparochie is gevestigd in de pastorie aan de Radesingel 4.
De openingsuren zijn op werkdagen van 10.00u tot 15.00u. Op woensdag is het secretariaat gesloten.
Bij noodgevallen kunt u op woensdag bellen 050 3112909 en daar uw bericht inspreken.

Mevrouw A.C. ten Voorde
Radesingel 4
9711 EJ Groningen
tel: 050-3124215

Column bisschop (‘Titus Brandsma. Van zalig tot heilig’)

Onlangs kwam het bericht dat paus Franciscus het wonder erkent dat al eerder door een groep theologen van de Congregatie voor de Heiligverklaringen was erkend, en daarvoor al door medici als medisch onverklaarbaar was betiteld. Het gaat om de genezing van de...

Coronamaatregelen RK kerk ongewijzigd

De coronamaatregelen voor de Rooms-Katholiek Kerk blijven op dit moment, dinsdag 18 januari 2022, ongewijzigd. Dat betekent dat de regels die zijn afgekondigd op 20 december 2021 nog steeds van kracht zijn. Op 25 januari aanstaande is er een nieuw weegmoment. De...

Kerkbalans 2022

Geef vandaag voor de kerk van morgen Actie Kerkbalans 2022 is van start! Was u ook bij de uitrol van de rode loper van onze kerk? Een bijzonder moment! We rolden de loper uit om het startsein te geven voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Kerkbalans is de grootste...

Roepingenavonden en Roepingenweekenden in 2022

Na succesvolle avonden én een ochtend worden de roepingenavonden voortgezet in 2022. Iedere derde vrijdag van de maand organiseert pastoor Tjitze Tjepkema in Heerenveen de roepingenavond. Elke avond begint met een Eucharistieviering, waarna met z’n allen gegeten...

Diocesane Retraite over Paulus

In maart 2022 verzorgt Peter Vermaat een Diocesane Retraite over de apostel Paulus, onder de titel, een dienstknecht van Christus Jezus. Datum: vrijdag 25 maart – zondag 27 maart 2022 (NB.: Als vanwege coronamaatregelen de groep niet te groot mag zijn, is een tweede...

Dag van het Jodendom

Online Zoom bijeenkomst Dag van het Jodendom  Zondag 9 januari Programma en aanmelden: zie folder   Folder DvhJ_2022 online DAG VAN HET JODENDOM Op initiatief van de Nederlandse bisschoppen wordt in Nederland, evenals in vele andere Europese landen, jaarlijks in...