Welkom in de Sint Martinusparochie in Groningen

Welkom op de website van de Sint Martinusparochie in Groningen. De Rooms-katholieke Sint Martinusparochie te Groningen valt onder het bisdom Groningen-Leeuwarden en beheert twee kerken, de Sint Jozefkathedraal, Radesingel 4 en de Sint Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67.

Onze parochie is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift en/of kerkbijdrage aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Te publiceren stukken en informatie aangaande onze ANBI-status kunt u vinden via deze link.

Sint Martinusparochie
Radesingel 4
9711 EJ
Groningen
050-3124215

Voor uw kerkbijdrage:
Bankrek. NL89INGB0669912719
Girorek. NL92INGB0000011750

 

Secretariaat
Het parochiesecretariaat van de St. Martinusparochie is gevestigd in de pastorie aan de Radesingel 4.
De openingsuren zijn op werkdagen van 10.00u tot 15.00u. Op woensdag is het secretariaat gesloten.
Bij noodgevallen kunt u op woensdag bellen 050 3112909 en daar uw bericht inspreken.

Mevrouw A.C. ten Voorde
Radesingel 4
9711 EJ Groningen
tel: 050-3124215

Latijnse Mis om 17:00

Op zondag 16 juni, Hoogfeest vande Heilige Drie-eenheid, is de Latijnse H. Mis 's middags om vijf uur  (17:00) in de St. Jozefkathedraal, Radesingel 2, Groningen Celebrant: Pastoor J.P.J. Zijerveld Schola: In Amicitia et Devotione onder leiding van dirigent/cantor...

Preek op Hemelvaartsdag

Christus omhoog heffen aan het kruis, zijn verrijzenis en zijn hemelvaart vormen met name in het Johannes evangelie, één beweging: betekenen  Christus’ verheffing tot de rechterhand van de Vader. Nooit is er iemand naar de hemel opgeklommen dan Hij die uit de hemel is...

Bonifatiusdagen Dokkum 2019

Weekend Bonifatiusdagen 2019 op 14 t/m 16 juni ‘Zie mij aan’ is het thema van de Bonifatiusdagen in Dokkum en biedt een gevarieerd programma voor jong en oud. Mede geïnspireerd door Titus Brandsma’s bekende gedicht ‘O Jezus als ik u aanschouw’. Titus komt bij menigeen...

Column bisschop

Bewaren, beleven en doorgeven van het geloof. God present blijven stellen (1) Als u mij vraagt hoe ik tegen de toekomst van de Kerk aankijk en welke weg ik met u zou willen bewandelen, dan kom ik op de titel van deze column. Samen met de stafleden en de...

Jongerenactiviteiten

Bonifatiusweekend voor jongeren 14, 15 en 16 juni Het jongerenweekend vindt plaats tijdens de jaarlijkse Bonifatiusdagen, in juni te Dokkum.  Het programma is een echt bedevaart-weekend bij Bonifatius en Titus Brandsma. Het thema van het weekend en de Bonifatiusdagen...