Welkom in de Sint Martinusparochie in Groningen

Welkom op de website van de Sint Martinusparochie in Groningen. De Rooms-katholieke Sint Martinusparochie te Groningen valt onder het bisdom Groningen-Leeuwarden en beheert twee kerken, de Sint Jozefkathedraal, Radesingel 4 en de Sint Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67.

Onze parochie is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift en/of kerkbijdrage aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Te publiceren stukken en informatie aangaande onze ANBI-status kunt u vinden via deze link.

Sint Martinusparochie
Radesingel 4
9711 EJ
Groningen
050-3124215

Voor uw kerkbijdrage:
Bankrek. NL89INGB0669912719
Girorek. NL92INGB0000011750

 

Secretariaat
Het parochiesecretariaat van de St. Martinusparochie is gevestigd in de pastorie aan de Radesingel 4.
De openingsuren zijn op werkdagen van 10.00u tot 15.00u. Op woensdag is het secretariaat gesloten.
Bij noodgevallen kunt u op woensdag bellen 050 3112909 en daar uw bericht inspreken.

Mevrouw A.C. ten Voorde
Radesingel 4
9711 EJ Groningen
tel: 050-3124215

Vieringen in de Goede Week en met Pasen

Sint Jozefkathedraal Palmzaterdag 1 april: 17.00 uur - Internationale H. Mis met palmwijding Palmzondag 2 april:  11.00 uur -  Hoogmis met palmwijding Witte Donderdag - 6 april 19.00 uur - Avondmis Goede Vrijdag - 7 april 14.00 uur - Kinderkruisweg 15.00 uur -...

Vastenbrief van de bisschop

“Gij kent mij, Heer, en gij doorschouwt mij” (Psalm 139,1). Bisschoppelijke brief b.g.v. de veertigdagentijd 2023 Ons diepste zelf is ons kostbaarste bezit. Onze ziel is het principe van de eenheid van ons wezen. Met ons lichaam en onze geest vormen wij één persoon...

Boodschap paus Franciscus voor de Veertigdagentijd

Boodschap paus Franciscus voor de Veertigdagentijd in relatie tot het Synodaal Proces Op 22 februari begon met Aswoensdag de Veertigdagentijd van 2023. Paus Franciscus geeft in zijn boodschap twee tips om deze vastentijd goed te beleven. Hij legt verband tussen het...

Jongerenactiviteit 5 april

Chrismamis 5 april te Leeuwarden voor jongeren      flyer chrismaviering-2023 Ooit al eens naar de Chrismamis willen gaan? Geef jezelf dan op voor de activiteit op 5 april in Leeuwarden! De Chrismamis is de eucharistieviering in de Goede Week waarin de bisschop de...

Kruisweg

In de Sint Jozefkathedraal bidden we iedere vrijdag in de Veertigdagentijd om 15.00 uur de Kruisweg.