Welkom in de Sint Martinusparochie in Groningen

Welkom op de website van de Sint Martinusparochie in Groningen. De Rooms-katholieke Sint Martinusparochie te Groningen valt onder het bisdom Groningen-Leeuwarden en beheert twee kerken, de Sint Jozefkathedraal, Radesingel 4 en de Sint Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67.

Onze parochie is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift en/of kerkbijdrage aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Te publiceren stukken en informatie aangaande onze ANBI-status kunt u vinden via deze link.

Sint Martinusparochie
Radesingel 4
9711 EJ
Groningen
050-3124215

Voor uw kerkbijdrage:
Bankrek. NL89INGB0669912719
Girorek. NL92INGB0000011750

 

Secretariaat
Het parochiesecretariaat van de St. Martinusparochie is gevestigd in de pastorie aan de Radesingel 4.
De openingsuren zijn op werkdagen van 10.00u tot 15.00u. Op woensdag is het secretariaat gesloten.
Bij noodgevallen kunt u op woensdag bellen 050 3112909 en daar uw bericht inspreken.

Mevrouw A.C. ten Voorde
Radesingel 4
9711 EJ Groningen
tel: 050-3124215

Zondagcatechese voor kinderen

Zondag 28 februari - Tweede zondag van de Veertigdagentijd                  Marcus  9: 2 -10  Thema: Luister naar Jezus Vraag even terug over het thema van de vorige week. Wie heeft er iets met het opzoeken van stilte gedaan? Hoe vond je dat? Ga dan voor de kinderen...

De Bijbel lezen in de 40-dagentjd

Maandag 1 maart   Daniël  9: 4b - 10   Wij hebben gezondigd en kwaad gedaan. Uit de Profeet Daniël. Ach Heer, grote en geduchte God, die het verbond gestand doet en vol erbarmen zijt voor hen, die U liefhebben en uw geboden volbrengen: Wij hebben gezondigd en...

Kruisweg

In de Veertigdagentijd wordt iedere vrijdag om 15.00 uur de Kruisweg gebeden in de St. Jozefkathedraal.

Website voor de paastijd

De Nederlandse bisschoppen hebben een website laten maken waarmee iedereen thuis mee  kan doen met de Veertigdagentijd in de aanloop naar  Pasen. In de vastentijd is het de bedoeling dat christenen iets extra's doen voor anderen. Op de site www.vierpasen.nl van de...

Column Bisschop (‘De Engel des Heren’)

Sinds eind november heeft de Sint-Jozefkathedraal in Groningen er twee nieuwe klokken bij. Het ophangen ervan en het vernieuwen van de klokkenstoel met elektrische bediening gaf het parochiebestuur de gelegenheid het luiden van het Angelus opnieuw te introduceren....

Lente Cursussen BA

Het nieuwe semester van de Bonifatius Academie gaat online! Aanmelding vanaf vandaag. Het nieuwe semester van de Bonifatius Academie in 2021 gaat met vijf aantrekkelijke nieuwe cursussen van start. In principe zijn de bijeenkomsten online. We hopen rond de afsluiting...