Welkom in de Sint Martinusparochie in Groningen

Welkom op de website van de Sint Martinusparochie in Groningen. De Rooms-katholieke Sint Martinusparochie te Groningen valt onder het bisdom Groningen-Leeuwarden en beheert twee kerken, de Sint Jozefkathedraal, Radesingel 4 en de Sint Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67.

Onze parochie is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift en/of kerkbijdrage aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Te publiceren stukken en informatie aangaande onze ANBI-status kunt u vinden via deze link.

Sint Martinusparochie
Radesingel 4
9711 EJ
Groningen
050-3124215

Voor uw kerkbijdrage:
Bankrek. NL89INGB0669912719
Girorek. NL92INGB0000011750

 

Secretariaat
Het parochiesecretariaat van de St. Martinusparochie is gevestigd in de pastorie aan de Radesingel 4.
De openingsuren zijn op werkdagen van 10.00u tot 15.00u. Op woensdag is het secretariaat gesloten.
Bij noodgevallen kunt u op woensdag bellen 050 3112909 en daar uw bericht inspreken.

Mevrouw A.C. ten Voorde
Radesingel 4
9711 EJ Groningen
tel: 050-3124215

Actie Kerkbalans 2020

Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari doen 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies krijgen geen subsidie. Om te kunnen...

Vormselweekend ‘Meer!’   31 januari t/m 2 februari 2020

Meer! = meer ontmoeting, meer sport & spel, meer natuur, meer muziek, meer film, meer vormsel, meer vieren, meer gezelligheid, meer vrienden! Voor de vormelingen: Wat kun je verwachten? - We ontmoeten elkaar in Appelscha in één van de locaties waar we als bisdom...

Gebedsweek voor de Eenheid: 19-26 januari

Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen Het thema voor de Week van Gebed is ‘Buitengewoon’. Het thema voor 2020 is voorbereid door kerken van Malta. Het thema ‘Buitengewoon’ ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus...

Start Diaconale Leerroute op 8 februari 2020

Diaconaal werk betekent dienst aan mensen vanuit gelovige inspiratie. “ Gelovigen moeten zich niet opsluiten in hun kerken, maar de wereld intrekken…, Dat God ons liefheeft is een feest. Met die liefde in ons moeten we de wereld intrekken en mensen ontmoeten’’ zegt...

Gids over basilieken en kathedralen

Het gidsje over de basilieken en kathedralen in Nederland beleeft nu zijn derde druk. In 2016 verscheen de eerste druk, maar een nieuwe druk kon niet uitblijven toen paus Franciscus opnieuw twee kerken in Nederland tot basiliek verhief: in 2017 de St Franciscus kerk...

Column bisschop (misdienaars)

Het is tegenwoordig een hele klus om misdienaars gemotiveerd bij de vieringen te houden, en om de misdienaars te behouden als ze de basisschool verlaten. Dat was vroeger trouwens niet anders. Als nieuwe misdienaars kregen ik en een aantal andere jongens van de pastoor...