Welkom in de Sint Martinusparochie in Groningen

Welkom op de website van de Sint Martinusparochie in Groningen. De Rooms-katholieke Sint Martinusparochie te Groningen valt onder het bisdom Groningen-Leeuwarden en beheert twee kerken, de Sint Jozefkathedraal, Radesingel 4 en de Sint Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67.

Onze parochie is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift en/of kerkbijdrage aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Te publiceren stukken en informatie aangaande onze ANBI-status kunt u vinden via deze link.

Sint Martinusparochie
Radesingel 4
9711 EJ
Groningen
050-3124215

Voor uw kerkbijdrage:
Bankrek. NL89INGB0669912719
Girorek. NL92INGB0000011750

 

Secretariaat
Het parochiesecretariaat van de St. Martinusparochie is gevestigd in de pastorie aan de Radesingel 4.
De openingsuren zijn op werkdagen van 10.00u tot 15.00u. Op woensdag is het secretariaat gesloten.
Bij noodgevallen kunt u op woensdag bellen 050 3112909 en daar uw bericht inspreken.

Mevrouw A.C. ten Voorde
Radesingel 4
9711 EJ Groningen
tel: 050-3124215

Column bisschop (‘Ad Limina’)

Het was een unieke belevenis. Een schoolreisje mag ik het niet noemen, maar het had er wel iets van weg. Samen met de andere bisschoppen – ik ken ze intussen allemaal, omdat we maandelijks bij elkaar komen en de groep niet groot is – reisden we af naar Rome, in...

Attentie! Kerk verwarmd op zondag

De St. Franciscuskerk en de St. Jozefkerk zijn op zondag verwarmd, zij het iets minder dan in andere jaren. Met  warme kleren en een dikke jas is het zeker goed te doen voor een uurtje. Denkt u maar eens aan de mensen in de Oekraïne die helemaal niets hebben en toch...

Vrijwilligers gevraagd voor crisisopvang asielzoekers

Sinds INLIA (International Network of Local Initiatives with Asylumsekkers) eind augustus aan de kerken een oproep deed om in actie te komen, is op 47 locaties (o.a. in kerken in Groningen en Leek) voor kortere en langere tijd onderdak geboden aan dakloze asielzoekers...

Jongerenactiviteit 17 december

Op 17 december a.s. organiseert het Jongeren-Platform van het bisdom een jongerenactiviteit in Groningen, zie de bijgevoegde flyer: Flyerbowlen.indd Op onderstaande website staat meer informatie:...

Preek 16 oktober 2022

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN R. WAGENAAR, GEHOUDEN OP ZONDAG 16 OKTOBER 2022 IN DE  ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN. Negenentwintigste Zondag door het jaar – C Over  het volhardend en aanhoudend gebed gaan de Lezingen en ze spreken voor zich. Wat is bidden eigenlijk?...

Neem deel aan eucharistische aanbidding

De katholieke kerk wil een biddende Kerk zijn. Dat betreft in het bijzonder de Eucharistische aanbidding.  Zo vroeg Jezus aan de apostelen in de Hof van Olijven om met Hem te bidden: ‘’Kunnen jullie niet een uur bij mij blijven?’’ De Eucharistische aanbidding...