Welkom in de Sint Martinusparochie in Groningen

Welkom op de website van de Sint Martinusparochie in Groningen. De Rooms-katholieke Sint Martinusparochie te Groningen valt onder het bisdom Groningen-Leeuwarden en beheert twee kerken, de Sint Jozefkathedraal, Radesingel 4 en de Sint Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67.

Onze parochie is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift en/of kerkbijdrage aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Te publiceren stukken en informatie aangaande onze ANBI-status kunt u vinden via deze link.

Sint Martinusparochie
Radesingel 4
9711 EJ
Groningen
050-3124215

Voor uw kerkbijdrage:
Bankrek. NL89INGB0669912719
Girorek. NL92INGB0000011750

 

Secretariaat
Het parochiesecretariaat van de St. Martinusparochie is gevestigd in de pastorie aan de Radesingel 4.
De openingsuren zijn op werkdagen van 10.00u tot 15.00u. Op woensdag is het secretariaat gesloten.
Bij noodgevallen kunt u op woensdag bellen 050 3112909 en daar uw bericht inspreken.

Mevrouw A.C. ten Voorde
Radesingel 4
9711 EJ Groningen
tel: 050-3124215

Latijnse Mis om 17:00

Op zondag 27 november,1ste zondag van de Advent, is de Latijnse H. Mis om vijf uur (17:00) in de St.-Jozefkathedraal, Radesingel 2, Groningen Celebrant:  pater Hugo, heremiet Lezingen: Jesaja  2: 1 - 5;  Romeinen  13: 11 - 14;  Matteüs  24: 37 - 44 Canon:  het Eerste...

Attentie! Kerk verwarmd op zondag

De St. Franciscuskerk en de St. Jozefkerk zijn op zondag verwarmd, zij het iets minder dan in andere jaren. Met  warme kleren en een dikke jas is het zeker goed te doen voor een uurtje. Denkt u maar eens aan de mensen in de Oekraïne die helemaal niets hebben en toch...

Vrijwilligers gevraagd voor crisisopvang asielzoekers

Sinds INLIA (International Network of Local Initiatives with Asylumsekkers) eind augustus aan de kerken een oproep deed om in actie te komen, is op 47 locaties (o.a. in kerken in Groningen en Leek) voor kortere en langere tijd onderdak geboden aan dakloze asielzoekers...

Géén H. Mis

Op zaterdag 26 november is er om 9.00 uur géén H. Mis n de St. Jozefkathedraal

Jongerenactiviteit 17 december

Op 17 december a.s. organiseert het Jongeren-Platform van het bisdom een jongerenactiviteit in Groningen, zie de bijgevoegde flyer: Flyerbowlen.indd Op onderstaande website staat meer informatie:...

Column bisschop (‘Kan iemand zichzelf vergeven?’)

Vanuit de stilte van mijn jaarlijkse retraite schrijf ik deze column over de vergeving van God, een onderwerp waar we van de ene kant gemakkelijk over denken, en van de andere kant moeilijk over doen. We denken er gemakkelijk over omdat we ervanuit gaan dat God onze...