Welkom in de Sint Martinusparochie in Groningen

Welkom op de website van de Sint Martinusparochie in Groningen. De Rooms-katholieke Sint Martinusparochie te Groningen valt onder het bisdom Groningen-Leeuwarden en beheert twee kerken, de Sint Jozefkathedraal, Radesingel 4 en de Sint Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67.

Onze parochie is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift en/of kerkbijdrage aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Te publiceren stukken en informatie aangaande onze ANBI-status kunt u vinden via deze link.

Sint Martinusparochie
Radesingel 4
9711 EJ
Groningen
050-3124215

Voor uw kerkbijdrage:
Bankrek. NL89INGB0669912719
Girorek. NL92INGB0000011750

 

Secretariaat
Het parochiesecretariaat van de St. Martinusparochie is gevestigd in de pastorie aan de Radesingel 4.
De openingsuren zijn op werkdagen van 10.00u tot 15.00u. Op woensdag is het secretariaat gesloten.
Bij noodgevallen kunt u op woensdag bellen 050 3112909 en daar uw bericht inspreken.

Mevrouw A.C. ten Voorde
Radesingel 4
9711 EJ Groningen
tel: 050-3124215

Latijnse Mis om 17:00

Op zondag 24 oktober,  30e zondag door het jaar, is de Latijnse H. Mis om vijf uur (17:00) in de St.-Jozefkathedraal, Radesingel 2, Groningen Celebrant:  pater Hugo, heremiet Lezingen:  Jeremia  31: 7 - 9;   Hebreeën  5: 1 - 6;  Marcus  10: 46 - 52 Canon:  het Eerste...

Geldende Corona-maatregelen

Naar aanleiding van de versoepelingen rond de Coronamaatregelen hebben de bisschoppen besloten welke maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerkprovincie nog steeds van kracht blijven vanaf 25 september: De anderhalve-meter regel komt te vervallen, maar men moet een...

Column bisschop (‘Synodaal proces’)

XVIe Gewone Bisschoppensynode voorbereid op bisdomniveau – synodaal proces. Om de paar jaar wordt in Rome een synode gehouden. Dat is een vrucht van het Tweede Vaticaans Concilie dat voor de lokale bisschoppen een grotere rol zag weggelegd. Het leiden van de Kerk...

Kindercrèche en kinderwoorddienst

De crèche en de kinderwoorddienst zijn weer opgestart. Iedere zondag tijdens de H.Mis van 11.00 uur is er voor de allerkleinsten de crèche in een bovenzaal van de pastorie. De kinderwoorddienst is er ook iedere zondag behalve bij de gezinsmis. Kinderen die nog niet de...

Bonifatius Academie

Onderstaand het aanbod voor de Bonifatius Academie, bijgaand ook aanmeldformulier.  Attentie: Hebt u dit voorjaar deelgenomen aan de cursus Kerk en geloofscommunicatie, dan is inschrijving en betaling via dit formulier niet opnieuw nodig. Wel graag uw persoonlijke...

Actie Kerkbalans 2021

Actie Kerkbalans 2021 “Actie Kerkbalans is de jaarlijks terugkerende actie van verschillende kerken om de betrokkenheid van gelovigen vast te houden en te vergroten. Niet alleen qua inzet en intentie, maar ook financieel. Van groot belang is de bijdrage die door...