Welkom in de Sint Martinusparochie in Groningen

Welkom op de website van de Sint Martinusparochie in Groningen. De Rooms-katholieke Sint Martinusparochie te Groningen valt onder het bisdom Groningen-Leeuwarden en beheert twee kerken, de Sint Jozefkathedraal, Radesingel 4 en de Sint Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67.

Onze parochie is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift en/of kerkbijdrage aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Te publiceren stukken en informatie aangaande onze ANBI-status kunt u vinden via deze link.

Sint Martinusparochie
Radesingel 4
9711 EJ
Groningen
050-3124215

Voor uw kerkbijdrage:
Bankrek. NL89INGB0669912719
Girorek. NL92INGB0000011750

 

Secretariaat
Het parochiesecretariaat van de St. Martinusparochie is gevestigd in de pastorie aan de Radesingel 4.
De openingsuren zijn op werkdagen van 10.00u tot 15.00u. Op woensdag is het secretariaat gesloten.
Bij noodgevallen kunt u op woensdag bellen 050 3112909 en daar uw bericht inspreken.

Mevrouw A.C. ten Voorde
Radesingel 4
9711 EJ Groningen
tel: 050-3124215

Column bisschop (‘Eucharistische aanbidding’)

In de afgelopen maanden is de aanbidding van Christus in het Allerheiligste Sacrament in sommige parochies herontdekt. Het was een alternatief voor de vieringen die vanwege de bedreigingen van het corona-virus niet konden plaats vinden. Het gebruik van de monstrans...

Startactiviteit voor jongeren: 27 september!

Zoals elk seizoen start het JongerenPlatform van het bisdom weer met een Startactiviteit. Dit jaar is dat op 27 september. Groninger studenten nemen ons deze keer mee om een kijkje te nemen in een bijzonder speel- en eetcafé in de stad. Maar eerst vieren we samen in...

‘Share the Journey’ op 25 september in Groningen

Dit is een uitnodiging voor een bijzondere bijeenkomst over migranten en vluchtelingen met onder meer Mgr. Van den Hout in de Der Aakerk in Groningen. Een uitnodiging om samen te vieren en solidariteit te tonen met nieuwkomers in onze samenleving. Dit evenement staat...

Uitnodiging Roepingenweekend

Kom naar het Roepingenweekend 2020 ! Voor wie? Voor jonge mensen tussen 18 en 35 jaar. Het zijn jonge mensen met heel uiteenlopende achtergronden. Het zijn jonge mensen zoals jij! Waar? In het gastenverblijf van het klooster te Thuine (D), net over de grens bij...

Bonifatius Academie: cursussen najaar 2020

Bisdom Groningen Leeuwarden  Kennis – Competenties - Inspiratie         Cursussen Najaar 2020 Start van de Bonifatius Academie, de eerste gemeenschappelijke lesdag op 26 september 2020, vindt plaats in het parochiehuis van de kathedraal in Groningen. Na de eerste...

Bonifatius Academielezing 2020:

Duurzaam denken over water Encycliek Laudato Sí en het watervraagstuk Water is van levensbelang. Duurzaam denken over water dus ook. De ‘groene’ encycliek Laudato Si van Paus Franciscus wijst op keuzes en consequenties om een vruchtbare aarde te behouden. Een zaak van...