Welkom in de Sint Martinusparochie in Groningen

Welkom op de website van de Sint Martinusparochie in Groningen. De Rooms-katholieke Sint Martinusparochie te Groningen valt onder het bisdom Groningen-Leeuwarden en beheert twee kerken, de Sint Jozefkathedraal, Radesingel 4 en de Sint Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67.

Onze parochie is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift en/of kerkbijdrage aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Te publiceren stukken en informatie aangaande onze ANBI-status kunt u vinden via deze link.

Sint Martinusparochie
Radesingel 4
9711 EJ
Groningen
050-3124215

Voor uw kerkbijdrage:
Bankrek. NL89INGB0669912719
Girorek. NL92INGB0000011750

 

Secretariaat
Het parochiesecretariaat van de St. Martinusparochie is gevestigd in de pastorie aan de Radesingel 4.
De openingsuren zijn op werkdagen van 10.00u tot 15.00u. Op woensdag is het secretariaat gesloten.
Bij noodgevallen kunt u op woensdag bellen 050 3112909 en daar uw bericht inspreken.

Mevrouw A.C. ten Voorde
Radesingel 4
9711 EJ Groningen
tel: 050-3124215

Latijnse Mis om 17:00

Op zondag 8 december,2e zondag van de Advent, is de Latijnse H. Mis ´s middags om vijf uur (17:00) in de St. Jozefkathedraal, Radesingel 2 te Groningen. Celebrant: pastoor A. Jellema Gezangen: Mis XVII (GvL 805, 817, 820 en 825) en Credo I (GvL 810) Canon: Gebeden...

Bonifatius Academie 2020

Cursusaanbod Bonifatius Academie Lente 2020 Op 8 februari gaan de nieuwe cursussen van start van de Bonifatius Academie. De folders met het cursusaanbod zijn aanwezig in de parochie dus mocht u belangstelling hebben dan kunt u daar een folder verkrijgen. De folder met...

Vastenactie 2020

Pelgrimstocht ‘Klooster Klunen’ in Friesland De jaarlijkse pelgrimstocht van Vastenactie is in 2020 in Friesland. In het weekend van 2, 3, en 4 april wordt er elke dag vanuit het Karmelklooster gewandeld in afwisselend landschap van de Friese Wouden bij Drachten....

Vormselweekend 2020

Vormselweekend 'Meer!'   31 januari t/m 2 februari 2020 Inmiddels komt het Vormselweekend van eind Januari dichterbij. De aanmelding van groepen graag voor 17 Januari 2020. Voor de vormelingen: Wat kun je verwachten? - We ontmoeten elkaar in Appelscha in één van de...

Column bisschop

Gedragen worden door parochianen Op het hoogfeest van de heilige Willibrordus hoorden we de woorden uit de Hebreeënbrief: “Gedenkt uw leiders die u het eerst het woord van God verkondigd hebben. Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest; neemt...

Boek over Bodar

N. Fahner, Antoine Bodar- Een Portret, Kokboekencentrum, 158 blz., € 17,99. ‘Ik ben schuw en eigenlijk verlegen’, zegt priester Antoine Bodar in dit boek waarin hij wordt geportretteerd. En ook: ‘Kom mij niet te na …. Dan ben ik een egel die zijn stekels opzet…..’....