Contact

Belangrijke telefoonnummers

Werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur (behalve op woensdag): Secretariaat   050 – 3124215

E-mailadressen
Secretariaat: secretariaat@stmartinusparochie.nl
Pastoor Wagenaar: secretariaat@stmartinusparochie.nl

Parochieblad
Het parochieblad ‘Rondom Sint Martinus’ verschijnt 10x per jaar.
Als ingeschreven parochiaan kunt u zich hierop abonneren voor € 12,00 per jaar.
Opgaaf bij het parochiesecretariaat.
De inleverdatum voor eventuele kopij vindt u telkens in het recente blad.
Kopij inleveren bij het parochiesecretariaat of per e-mail redactierondom@stmartinusparochie.nl