Paus Franciscus heeft in 2021 het synodaal proces gestart, ter voorbereiding van de bisschoppensynode over ‘Synodaliteit’ in 2023. (zie hierover ook de vastenbrief van mgr. C.F.M. van den Hout op deze website)

Alle parochianen worden in dit proces betrokken en worden uitgenodigd zich hierin te verdiepen. In de Sint Martinusparochie worden drie avonden georganiseerd rond thema’s van de Synodaliteit.

28 maart: Dialoog: Over wederzijds respect, geduld en doorzettingsvermogen binnen de kerkgemeenschap

11 april: Missie: Hoe kunnen we missionaire leerlingen zijn?

25 april: Vieren: Hoe viert de synodale kerk haar geloof?

Wilt u meedenken in dit Synodaal Proces, meldt u dan aan voor de bijeenkomsten van de werkgroep ‘Synodaal Proces’. De avonden vinden plaats in de pastorie om 20.00 uur.

Opgave bij het Secretariaat (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur): 050 – 3124215.