Sinds INLIA (International Network of Local Initiatives with Asylumsekkers) eind augustus aan de kerken een oproep deed om in actie te komen, is op 47 locaties (o.a. in kerken in Groningen en Leek) voor kortere en langere tijd onderdak geboden aan dakloze asielzoekers voor wie het COA geen bed kon vinden. Tot begin deze maand heeft INLIA  17.190 (!) overnachtingen verzorgd.

Op veel plaatsten waar op dit moment opvang wordt verleend zijn ook nog steeds veel vrijwilligers nodig, bijvoorbeeld in Groningen, Hoogkerk en Vries, waar INLIA “eigen opvanglocaties” in beheer heeft.

Al is en blijft de opvang van asielzoekers een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid, christelijke gemeenschappen kunnen mensen in nood niet de rug toekeren, in woorden van  de Protestantse Diaconie van Gouda: “Waar de overheid medemensen inhumaan behandelt, behoort de kerk op te staan. Punt. Gooi die deuren open. (…) Laten we ons niet verschuilen achter het argument dat we als kerk niet het probleem van de overheid moeten oplossen. waar staat het voorbehoud in de Bijbel dat ik een naakte niet mag kleden omdat de overheid dat zou moeten doen? Een hongerige niet mag voeden omdat de overheid daarover gaat?”

Wilt u ook een bijdrage leveren aan het  lenigen van de nood? reageer dan per mail aan crisisopvang@inlia-projecten.nl