Over uitvaarten / uitvaartondernemingen

In het vorige parochieblad uitte ik mijn zorgen over het geringe, ja minimale aantal kerkelijke uitvaarten (tot nu toe twee dit jaar!). Hetzelfde hoor ik van collega’s.
Wat ik vermoedde als een belangrijke oorzaak is mij dezer dagen bevestigd.
Alle jaren was het zo dat de begrafenisondernemer de pastorie belde bij een overlijden. Dan werd een dag en uur van de Requiemmis vastgesteld waarna de begrafenis op het kerkhof of de crematie plaatsvond.
De laatste jaren wordt er niet meer opgebeld en ik hoorde van de familie van een onlangs overleden parochiaan dat de begrafenisondernemer was geweest. In een zaal van die onderneming, naast het crematorium, zou het afscheid zijn en daar kon ook iets religieus plaatsvinden. Er was helemaal niet gevraagd of de familie een H. Mis in de kerk wilde hebben. Daar was gewoon aan voorbij gegaan. Dit werd uitdrukkelijk bevestigd door de familie.
Dat ik dit een schandelijke zaak vind moge duidelijk zijn.

Vooral wil ik u er op wijzen dat u oplettend moet zijn en niet het gemak kiezen om een heilige traditie verloren te laten gaan van een gelovig afscheid, bidden voor de overledenen in een H. Eucharistie of gebedsdienst in een kerk. Het is dus zaak goed op te letten welke begrafenisondernemer men neemt, met name of deze oog heeft voor Rooms Katholieke begrafenissen. Ik verwijs hierbij naar Uitvaartzorg Boerhaavelaan, die ook in ons parochieblad adverteert.

Pastoor R. Wagenaar