Wegens restauratiewerkzaamheden is de St.-Jozefkerk tot nader order ( in ieder geval tot 1 augustus) voor bezichtiging gesloten. Tijdens de restauratie kunnen de vieringen echter wel gewoon doorgaan. In het weekend bij het hoogaltaar en door de week bij het Jozefaltaar. Het middaggebed van 12.00 uur wordt gehouden in de parochiezaal. Het boekenstalletje zal mogelijk tijdelijk worden verplaatst.

Sinds half juni staat er steigers in de St.-Jozefkerk. Het hoogaltaar is ingepakt, evenals de orgels. Bepaalde delen van de kerk zijn als werkgebied niet toegankelijk,  zoals de Mariakapel en de zijbeuk bij het Maria-altaar. De werkzaamheden geven ongemak en beperkingen voor de vieringen. Het is de planning dat nog vóór de Bouwvak de steigers uit het hoogkoor kunnen worden verwijderd, en in een later stadium uit de hele kerk.

De belangrijkste klus in de kerk is het herstel van de aardbevingsschade aan de gewelven. Omdat er toch steigers in de kerk komen te staan, kunnen ook  beschilderde wandvlakken van het pleisterwerk gereinigd en hersteld worden. Na de zomer komt de toren in de steigers te staan. Met name het voegwerk van de toren wordt geïnspecteerd en hersteld. Het gehele project zal naar verwachting in oktober/november worden afgerond. De kosten van het herstel van de
aardbevingsschade worden vergoed door het Instituut Mijnbouwschade Groningen. De provincie Groningen verleende een extra subsidie voor de onderdelen die niet aardbeving-gerelateerd zijn. De restauratie wordt uitgevoerd onder begeleiding van Kijlstra & Brouwer, restauratiearchitecten te Beetsterzwaag. Uitvoerend aannemer is Brands Bouw uit Groningen. Het herstel van het gepleisterde schilderwerk staat onder begeleiding van Katharina Kolff uit Nijmegen en wordt uitgevoerd door restauratieschilder Jasper Kemp te Groningen.