Het Fonds Priesteropleiding van het Bisdom Groningen-Leeuwarden werft fondsen om de studie en opleiding van priesterkandidaten in het bisdom te bekostigen. De opleiding van priesterstudenten is relatief duur, omdat de meeste studenten pas op latere leeftijd gehoor geven aan hun roeping of deze pas op latere leeftijd ontvangen. Zij hebben dan geen recht meer op studiefinanciering. Om die reden kunnen wij uw financiële steun bijzonder goed gebruiken!

Bankrekening: NL94 INGB 0650 2508 26 t.n.v. het Fonds Priesteropleiding Bisdom Groningen-Leeuwarden te Groningen