Eind maart 2020 is in het Klooster Thuine (Duitsland) een diocesaan retraiteweekend met Peter Vermaat over het leven en de betekenis van de apostel Paulus. Aanvankelijk was Paulus fanatiek tegenstander en vervolger van ‘de aanhangers van de Weg’, zoals de eerste christenen werden genoemd. Na zijn bekering in Damascus ontpopt hij zich echter als een vurig verkondiger van het christelijk geloof. Hij schrijft brieven en doorkruist tal van landstreken en steden op zijn zendingsreizen. In dit retraiteweekend maken we kennis met het leven en enkele brieven van de apostel Paulus.

Plaats: Klooster Thuine, Duitsland. Datum: vrijdag 27 maart – zondag 29 maart 2020. Tijd: aankomst 20.00 uur; vertrek 16.00 uur. Opgave vóór 13 maart 2020 bij het Bisdom GroningenLeeuwarden, Lisette Winter, e-mail: l.winter@bisdomgl.nl (tel. 050 – 4065888). Inlichtingen over het programma: Peter Vermaat (tel. 0518 – 451751).