Preek 20 september 2020

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN DRS. R.R.B.M. WAGENAAR, GEHOUDEN OP 20 SEPTEMBER 2020 IN DE ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN De Parabel, die we zojuist in het Evangelie hoorden, is ons zo vertrouwd, dat wij er in onze taal verscheidene zegswijzen uit hebben overgenomen. “De...

Preek 13 september 2020

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN DRS. R. R. B. M. WAGENAAR, GEHOUDEN OP ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 IN DE ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. We zeggen het steeds in het Onze Vader, maar we hebben het zó...

Preek 6 september 2020

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN DRS. R.R.B.M.WAGENAAR GEHOUDEN  OP ZONDAG 6  SEPTEMBER  2020 IN DE ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN Een Rabbi in een dorp werd door iedereen geprezen, want hij was wijs, gaf goede raad en kon zelfs mensen genezen. Iedereen zong zijn lof, maar...

Preek 2e Pinksterdag – 1 juni 2020

Gen. 3, 9-15.20 Joh. 19, 25-34 Is het niet opvallend dat het meest wezenlijke in ons leven onzichtbaar is? We kunnen alleen maar de uitwerking waarnemen b.v. wie kan er leven zonder lucht, zonder adem? Wat zou deze moderne wereld zijn zonder elektriciteit? Waar zouden...

Preek 7e zondag van Pasen – A

Lezingen uit de H. Schrift op de 7e zondag van Pasen, 24 mei 2020 Handelingen 1, 12-14 1 Petrus 4, 13-16 Joh. 17, 1-11a Wij zijn in de Pinksternoveen; de Kerk bidt om de komst van de H. Geest. Dat gebed weerklinkt in de lezingen van deze zondag. Wij hoorden in de 1e...

Preek Hemelvaart 2020

Schriftlezingen:               Hand. 1, 1-11 Ef. 1, 17-23 Mt. 28, 16-20 Christus omhoog heffen aan het kruis, zijn verrijzenis en zijn hemelvaart vormen met name in het Johannes evangelie, één beweging: betekenen Christus’ verheffing tot de rechterhand van de Vader....

Preek 6e zondag van Pasen A – 17 mei 2020

Lezingen uit de H. Schrift op de 6e zondag van Pasen, 17 mei 2020 Handelingen 8, 5-8.14-17 1 Petrus 3, 15-18 Joh. 14, 15-21 Als gij mij liefhebt zult ge mijn geboden onderhouden. Liefde en geboden, horen die bij elkaar? Menigeen zal de wenkbrauwen fronsen. Liefde is...

Preek 5e zondag van Pasen – A

5e Zondag van Pasen - A Schriftlezingen: Handelingen 6, 1-7 1 Petrus 2, 4-9 Johannes 14, 1-12 De evangelies van de laatste zondagen van Pasen beginnen al vooruit te wijzen naar Hemelvaart en Pinksteren. Jezus spreekt in zijn grote afscheidsrede over zijn heengaan naar...