Wederom staat het celibaat ter discussie, nu in verband met de Amazone-synode en een te verwachten uitspraak hierover van de Paus. Zal hij instemmen met een uitzondering voor dit gebied en toestaan dat zogenaamde ‘viri probati’ mannen die door geloof en leven geschikt...