Preek 19 maart 2023

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN R. WAGENAAR, GEHOUDEN OP ZONDAG 19 MAART 2023 IN DE ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN. Vierde Zondag van de Veertigdagentijd – A De Lezingen van deze Zondagen in de Vasten bevatten een doopcatechese. Vorige Zondag hoorden we over het...

Preek 5 maart 2023

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN R. WAGENAAR, GEHOUDEN OP ZONDAG 5 MAART 2023 IN DE ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN. Tweede Zondag van de Veertigdagentijd – A In deze decennia zien we, hoe de samenstelling van onze bevolking enorm veranderd is door zovele vreemdelingen uit...

Preek 26 februari

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN R. WAGENAAR, GEHOUDEN OP ZONDAG 26 FEBRUARI 2023 IN DE ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN. Eerste Zondag van de Veertigdagentijd – A Over weerstand bieden aan bekoringen en beproevingen, daarover gaan de Lezingen uit de Heilige Schrift op deze...

Preek 19 februari

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN R. WAGENAAR, GEHOUDEN OP ZONDAG 19 FEBRUARI 2023 IN DE  ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN. Zevende Zondag door het jaar – A   Bij de voorbereiding van deze preek moest ik denken aan een passage uit het boek “Orthodoxie” van de altijd...

Preek 5 februari 2023

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN R. WAGENAAR, GEHOUDEN OP ZONDAG 5 FEBRUARI 2023 IN DE    ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN. Vijfde Zondag door het jaar - A.   “Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader...

Preek zondag 22 januari

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN R. WAGENAAR, GEHOUDEN OP ZONDAG 22 JANUARI 2023 IN DE ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN. Derde Zondag door het jaar – A Jezus gaat weg uit Jeruzalem en wijkt uit naar Galilea, het land van de heidenen. Hij is niet voor het eerst op de vlucht....