28e zondag door het jaar C                                         2 Kon. 5,14-17                  Lc. 17,11-19 Na aanvankelijk tegenstribbelen laat Naäman de Syriër zich overhalen door zijn knechten en baadt zich in de rivier de Jordaan zoals de profeet Elisa hem had...