Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN R. WAGENAAR, GEHOUDEN OP ZONDAG 3 JANUARI 2021, IN DE     ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN.

Openbaring des Heren – B

In de gang van de feesten in de Kersttijd, zijn we nu aangekomen bij de volkeren, de heidenen.

Na het eigen volk van de Heer, de mensen van het volk van Israël, komen nu de Wijzen uit het Oosten, uit het buitenland.

Er is heel wat gemaakt van dat bezoek aan het Christuskind.

Wijzen uit het Oosten volgen een ster. Het zijn er drie geworden op grond van de geschenken. Ze werden tot Koningen gepromoveerd door de lezing uit Jesaja, die we hoorden en vanwege de Koningspsalm, die als een echte antwoordpsalm op die lezing volgde.

Ze kregen verschillende leeftijden en een verschillende kleur, vanwege de bekende continenten.

Het is het Feest van de Openbaring des Heren. Aan alle volken van alle tijden maakt Christus Zijn intrede in de wereld bekend, ook door de Doop in de Jordaan, die bij de Christenen in het oosten op 6 januari centraal staat.

Paulus zegt in de lezing vandaag , dat de heidenen in Christus Jezus mede- erfgenamen zijn, medeleden, mededeelgenoten van de belofte door middel van het Evangelie.

Maar er is nog een andere laag in het verhaal. Thuis hadden we een ingelijste afbeelding van het schilderij, dat Hugo van der Goes in de 15e eeuw maakte, nu in mijn werkkamer hier. Prachtig geschilderde figuren, in exotische, fraaie gewaden, naast de eenvoudige van Jozef en Maria.

Maar we zien niet afgebeeld, wat zeker ook opmerkelijk is in dit verhaal. Ik bedoel dit: een paar vreemdelingen komen de stad binnen, vragen om wat informatie en daar schrikken de koning en heel de stad van en dan roept die koning niet een paar mensen bij zich, maar alle hogepriesters en schriftgeleerden. Is dat niet erg overdreven, die reactie van schrik bij Herodes en de anderen?  Het hoort wel bij het verhaal.

Nu staan er vaker in de Heilige Schrift verhalen, die onbegrijpelijk of overdreven zijn. Maar op die punten wordt de bedoeling van het verhaal vaak juist duidelijk.

Want de verhalen in de Heilige Schrift zijn nooit zo maar verhalen, berichten, die je ook in de krant kunt lezen. Altijd is er een bedoeling, om iets duidelijk te maken. Waarom vertelt Mattheus dit verhaal, dat over de Wijzen gaat, maar ook over Herodes en de hogepriesters en schriftgeleerden? Wie is Herodes? Een sterke koning, de Grote genoemd, maar ook wreed. Zoals al blijkt uit het verhaal over de kindermoord in Bethlehem.

Een aantal jaren geleden werd de gekkekoeienziekte de Herodesmethode genoemd. Om één zieke koe werden alle koeien afgemaakt. Maar Herodes heeft ook de Tempel in Jeruzalem herbouwd en zo mooi mogelijk gemaakt uit eerbied voor de traditie van het volk van God.

En nu roept hij de hele top van de godsdienst, die de Bijbel lezen en bestuderen, die de Wet van God uitleggen, bijeen. Die mensen weten beter dan wie ook, dat God zich zal laten zien en kennen, dat de Messias zal komen en die ook weten, wáár Hij zal komen. Zij kennen de waarheid, zij hebben er toegang toe, maar ze doen er niets mee. Want dat is het vreemde van dit verhaal. Deze mensen van de godsdienst blijven zitten waar ze zitten. Niet één gaat er mee naar die vreemden uit het Oosten.

Ze gebruiken de Schrift niet, om God te zoeken. Ze gebruiken hun inzichten niet, om de Messias te vinden. Ze doen niets!

Mattheus vertelt dit verhaal aan de eerste Christenen en via hen aan ons, om hen en ons te waarschuwen, of misschien beter, hen en ons een vraag voor te leggen.

Kijk, zegt hij, jullie zijn ook geloofsdragers, jullie lezen ook de Schrift, jullie geloven ook, dat jullie toegang tot de waarheid hebben, jullie hebben de woorden van Jezus, jullie bidden Zijn gebed, jullie doen, wat Hij jullie gevraagd heeft door elke keer Zijn Laatste Avondmaal te herinneren.

Maar wat doe je daar nu mee, met die kennis, met die inzichten, die ervaring?

Blijven jullie ook zitten waar je zit, zoals Herodes en de hogepriesters en schriftgeleerden, of gebruik je die kennis en ervaring op de manier van de Wijzen, die op pad gaan, om de Messias te vinden in een omgeving, die ze niet hadden verwacht, bij mensen, die ze anders over het hoofd hadden gezien? Gebruik je die kennis en inzichten om Christus te zoeken en te vinden in de minsten der mijnen, of blijf je zitten waar je zit?

Geen verkeerde vraag, zo aan het begin van het nieuwe jaar, lijkt mij!

Amen

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development