Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN R. WAGENAAR, GEHOUDEN OP ZONDAG 22 NOVEMBER 2020 IN DE ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN

Hoogfeest van Christus Koning van het heelal – A

Het Feest van Christus Koning is tamelijk jong, pas in 1925 door Paus Pius XI ingesteld, na de 1e Wereldoorlog, toen koningen en keizers waren gevallen en het godsvijandige communisme in Rusland overwon. De Paus wilde duidelijk maken dat, wat er hier op aarde, in Europa, allemaal gebeurde, Christus Koning zou blijven. Het Feest werd aanvankelijk gevierd op de laatste Zondag van oktober. Overal en niet alleen in Katholieke gebieden, werden Christus Koningbeelden opgericht, zoals ook hier in Groningen bij de St. Martinuskerk (nu op het R. K. Kerkhof) en het bekendste natuurlijk in Rio de Janeiro. Christus Koning, zegevierend en zegenend.

Vaticanum II  verplaatste het naar de laatste Zondag van het Kerkelijk jaar, en zo verwijst het naar de toekomst, die al begonnen is, de uiteindelijke voltooiing van het Godsrijk, wanneer Christus alles in allen zal zijn.

De titel van Christus Koning is echter al heel oud. Dat lezen we al bij Paulus o.a. in zijn brief aan de Fillippenzen Hst. 2, vers 6 -11 in de Lofzang: “Hij, die bestond in Goddelijke Majesteit, voor wie zich iedere knie zou buigen in de Hemel, op aarde en onder de aarde” en evenzo in de Apocalyps, het laatste Bijbelboek, over het eindgebeuren.

Bij het Evangelie van dit jaar A, dat nu eindigt, horen we over het laatste oordeel, de scheiding tussen de schapen en de bokken, de goeden en de kwaden.

Ik denk aan de Westportalen van tal van Franse Kathedralen, waar het Laatste Oordeel is uitgebeeld, Christus op de wereldbol zetelend, omringd door de symbolen van de vier Evangelisten, onder Hem de Aartsengel Michaël met de weegschaal, naar rechts (van Christus uit gezien), gaan de goeden het Paradijs in en naar links de kwaden naar het Hellemonster, vervaarlijk met open bek en vlammen. Tal van altaarstukken zijn er, die dit uitbeelden en niet te vergeten de wandschildering in de Sixtijnse Kapel van Michelangelo.

Hoe moeten we het Laatste Oordeel zien?  Het is heel gewoon, dat we oordelen in onze omgang met mensen en situaties, maar het lijkt nu steeds feller, ongenuanceerder en onbarmhartiger via “hate-mails” op sociale media. Steeds gauwer hebben we ons oordeel klaar, niet zelden onder beïnvloeding van onze media.

In ons geloof staat ons leven in het kader van een oordeel, een definitief oordeel door God. Dat maakt ons leven vóór de dood van beslissend belang. Die wederkomt om te oordelen de levenden en de doden.

We hoorden het Evangelie. Het is een verhaal over de toekomst, géén verslag. Maar bedoeld als een waarschuwing voor een mogelijke afloop en een aansporing gedrag te veranderen. “Wees waakzaam” hoorden we de afgelopen weken telkens weer.

Het gaat over een soort rechtspraak, maar niet om vast te stellen, of iemand schuldig is aan een bepaalde misdaad. In dit geval gaat het er om, of iemand wel of niet iets goeds heeft gedaan. Er is verbazing aan beide zijden. De criteria zijn niet het volgen van regels en voorschriften, maar de werken van barmhartigheid. Heb ik alleen aan mijzelf gedacht en ben ik blind geweest voor de nood van anderen, of heb ik me wel degelijk het lot van anderen aangetrokken en gedaan, wat ik naar vermogen kan?

Wat kunnen wij zeggen over het eindgebeuren? Wat betekent het voor ons?

Allereerst wordt de mens in de Bijbelse visie opgeroepen tot omgang met God. De mens is volkomen vrij om daarop in te gaan, maar ook, om God te verwerpen, te zondigen.

De hel, de definitieve afkering van God, is dus een reële mogelijkheid. De hel is de uitdrukking, de meest radicale, van de menselijke vrijheid. Vervolgens is de hel dus een zelfgekozen staat van vervreemding. God heeft de hel niet geschapen, maar de zondige mens schept de hel.

Nergens in de Schrift of Kerkelijke leer staat, dat iemand in feite definitief verdoemd is en al helemaal niet bij voorbaat.

De opmerkingen van Jezus geven de reële mogelijkheid van verwerping. Dat heeft ook een waarschuwende functie.

Hemel en hel moeten we niet zien als gelijke mogelijkheden. Tegenover de MOGELIJKHEID van de hel, staat de WERKELIJKHEID van de Hemel. We mogen ook bedenken, dat God het heil van de mens wil, van alle mensen. De vrijheid, om het goede, of het kwade te kiezen, is niet om het even. God heeft de mens de vrijheid gegeven, om voor Hem, het goede, te kiezen. Het behoort tot de menselijke natuur om God te kiezen. De mens is immers van nature op God gericht.

Boven Christus’  hoofd, in Laatste Oordeel voorstellingen, zien we altijd een zwaard en een lelietak, staande voor de gerechtigheid en de barmhartigheid. De barmhartigheid wint het van de gerechtigheid , zegt de Jacobusbrief.

Die opdracht blijft!

Amen

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development