PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN R. WAGENAAR, GEHOUDEN OP ZONDAG 14 AUGUSTUS 2022 IN DE
ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN.

Twintigste Zondag door het jaar – C

Op het eerste gezicht een vreemd Evangelie door de tegenstellingen in families dankzij het vuur, dat Jezus is komen brengen (Lucas 12: 49 – 53).

Maar het is herkenbaar in de keuze vóór of tegen Hem.

Twee eigentijdse heiligen wil ik u ten voorbeeld geven. In de eerste plaats Edith Stein, ofwel de         H. Theresia Benedicta a Cruce, de H. Theresia Benedicta van het kruis. Haar feest vierden wij afgelopen week op 9 augustus, maagd en martelares, mede patrones van Europa.  Zij werd geboren in 1891 in Breslau, toen Duits, nu Pools, als dochter van orthodox–Joodse ouders. Edith werd atheïst, toen zij filosofie studeerde bij Husserl. Ze legde zich toe op het zoeken naar de waarheid. Als oppas bij een gezin haalde ze een boek uit de kast over de H. Theresia van Avila, de grote Spaanse mystica in de 16e eeuw. Dat sloeg bij haar in, ze werd gelovige en bekeerde zich tot de Katholieke Kerk, zeer tegen de zin van haar moeder (haar vader was reeds gestorven) – de tegenstelling, waar het Evangelie vandaag over spreekt. Op 1 januari 1922 werd zij gedoopt. Van toen af diende zij God als lerares en schrijfster. Ze bleef haar moeder liefhebben, maar kon niet anders. In 1933 trad zij in bij de zusters Karmelitessen in Keulen, waar zij de naam Theresia Benedicta van het Kruis ontving en haar leven wijdde aan het Joodse en het Duitse volk.

Vanwege de groeiende jodenvervolging ging zij in 1938 naar het Karmelitessenklooster in Echt in het Nederlandse Limburg met haar zus Rosa, die haar gevolgd was in het geloof en levenskeuze.

Op 2 augustus 1942 werd zij, met een aantal andere Katholiek geworden joden, alsook haar zus Rosa, opgepakt, na het voorlezen van een brief van de bisschoppen, waarin protest klonk tegen de jodenvervolgingen. Naar Auschwitz afgevoerd, werd zij daar op 9 augustus 1942 gedood, dus kort na Titus Brandsma op 26 juli 1942 in Dachau.

In 1998 werd zij door Paus Johannes Paulus II heilig verklaard.

De tegenstelling in het Evangelie betreft ook het anti-evangelie in het nationaal socialisme, communisme en kapitalisme. Toen zij met haar zus werd opgepakt zei ze: “Kom, wij gaan voor ons volk”. Wat voor haar moeder onverenigbaar was, Christus en het joodse geloof, bracht zij bijeen. Paus Johannes Paulus II noemde haar bij haar heiligverklaring een bijzondere dochter van Israël en een trouwe dochter van de Kerk.

Zij was geleerd in een tijd, dat vrouwen nog niet zo naar voren traden en waarom zij geen hoogleraar kon worden, maar vooral een mystica. In haar werk, “De wetenschap van het kruis”, zegt zij, dat het kruis geen doel is in zichzelf. Het kruis wordt opgeheven. om de hemel te tonen – niet alleen een teken, maar ook de onoverwinnelijke wapenrusting van Christus. Zo heeft Hij immers de dood overwonnen.

Zo heeft de heilige van vandaag, 14 augustus, Maximiliaan Kolbe, priester en martelaar, ook zijn leven in de Tweede Wereldoorlog  gegeven. Hij was in 1894 in Polen geboren, trad op jeugdige leeftijd in bij de Minderbroeders en werd in 1918 in Rome priester gewijd. Hij had een vurige liefde voor de Moeder Gods en stichtte een vereniging van “de Ridderschap van de Onbevlekte”. Als missionaris in Japan zette hij zich in voor de verbreiding van het geloof. Na zijn terugkeer in Polen heeft hij tijdens de Tweede Wereldoorlog veel leed en ellende doorstaan in het concentratiekamp in Auschwitz. Daar kwam op 14 augustus 1941 een einde aan, toen hij zich opofferde om het leven van een medegevangene, een vader van een jong gezin, te redden, door zijn plaats in te nemen voor het executiepeloton.

Twee getuigen van Christus, die voor Hem gekozen hebben tot het uiterste toe.

Tot op de dag van vandaag gaat het om een keuze vóór Hem , of tegen Hem.

Edith Stein en Maximiliaan Kolbe hebben ondubbelzinnig voor Christus gekozen, hebben het lijden met Hem gedeeld – Zijn vrede is hun erfdeel.

Het geloof van deze bijzondere, Christus-verbonden voorbeelden moge ons bezielen op de vooravond van het grote feest van de Tenhemelopneming van Maria, om het met grote toewijding en vreugde te vieren.

Amen