Pastoor

De Sint Martinusparochie beheert twee kerken, de Sint Jozefkathedraal en de Sint Franciscuskerk. Een kathedraal is de kerk waar een bisschop zetelt. De benaming valt te herleiden tot ecclesia cathedralis, ‘kerk van de zetel’. Die “zetel” is letterlijk de zetel van de bisschop, die in het priesterkoor van de kerk staat opgesteld. Deze zetel heet in het Latijn cathedra. De bisschopskerk is de belangrijkste kerk van het bisdom.

 

De Sint Jozefkathedraal is de kerk van de bisschop, Mgr. dr. C.F.M. van den Hout. Deze heeft echter als bestuurder van het bisdom al genoeg taken en stelt daarom een priester aan – een zogenaamde plebaan – om zijn functie als zielzorger van de kathedrale kerk over te nemen.

Bisdom Groningen
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
telefoon: 050-4065888
e-mail: info@bisdomgroningenleeuwarden.nl

resized__mg_a0015
In de Sint Jozefkathedraal wordt de functie van waarnemer van de bisschop vervuld door drs. R.R.B.M. Wagenaar.
Namens de bisschop oefent hij de zielzorg uit als plebaan van de Sint Jozefkathedraal. Daarnaast is hij pastoor van de Sint Franciscuskerk en voorzitter van het parochiebestuur.

Plebaan/Pastoor drs. R.R.B.M. Wagenaar
Radesingel 4
9711 EJ Groningen
telefoon: 050-312 42 15
Plebaan
R.R.B.M. Wagenaar