Parochiesecretariaat

Het parochiesecretariaat van de St. Martinusparochie is gevestigd in de pastorie aan
de Radesingel 4. De openingsuren zijn van maandag t/m vrijdag van 10.00u tot 15.00u. (behalve op woensdag)

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor de volgende zaken:

 • Opgeven Misintenties
 • Informatie over vieringen
 • Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie
 • Opvragen uittreksel doopregister
 • Opvragen uittrekstel huwelijksregister
 • Opgaven voor H. Vormsel en Eerste H.Communie
 • Opgave voor het thuis ontvangen van de H.Communie
 • Aanvragen inschrijfformulier nieuwe parochianenVerdere werkzaamheden van het parochiesecretariaat zijn:
 • Typewerk
 • Telefoonbeantwoording
 • Verzenden nota’s
 • Financiële administratie
 • Bijhouden van de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters
 • Sorteren, verdelen en afhandelen van de post
 • Liturgieboekjes samenstellen en kopiëren
 • Bijhouden ledenadministratie

Parochiesecretaresse is

Mevrouw A.C. ten Voorde.
Radesingel 4
9711 EJ Groningen
tel: 050-3124215
e-mail: secretariaat@stmartinusparochie.nl