Parochiële groepen

Vele activiteiten in onze parochiegemeenschap worden gedragen door de inzet van vele vrijwilligers. Van misdienaars tot schoonmaak, van bezoekgroep tot bestuur: zonder vrijwilligers komt er maar weinig van de grond.
Interesse om ook iets te doen? Hieronder vindt u een lijst van alle werkgroepen en hun contactpersonen. Neem zeker contact met hen op als u verdere informatie wilt of zich ergens bij aan wilt sluiten!
Lektoren
St.Jozefkathedraal
Carolien Hilhorst
 050 – 3142146
carolien_hilhorst@yahoo.com
Collectanten
St. Jozefkathedraal
Henk Wories
0598 – 352014
Hwories@planet.nl
Misdienaars
Gino Martina
Kinderwoorddienst
Lidy ten Voorde
050 – 5731010
actenvoorde@kpnplanet.nl
Kindercreche
Jessica ten Voorde
050-2801285
annegeddes@live.nl
St. Jozefkoor
Egbert v.d. Werff
06-52685294
eowerff@hotmail.com
St. Franciscuskoor
Louis Lukassen
Ouderenbezoek
 Esther Overbeek  ouderenbezoek@stmartinusparochie.nl
Kerkwacht
Joke Vos
050 – 5261924
Parochieblad
secretariaat
Orgelcommissie
Sjoerd Ruisch
050 – 7501918 / 06 – 46062409
sjoerdruisch@gmail.com
Concertgroep
Egbert van de Werff
050 – 3120703
eowerff@hotmail.com
Website beheer Lidy ten Voorde 050 – 3124215
actenvoorde@kpnplanet.nl

PCI Martinus
06 39693010
pcigroningen@gmail.com
 Stichting HIP
 Rieks Boekholt
 06- 23263859
boekholt@home.nl