De binnenstadskerken van Groningen hebben onder auspiciën van de Raad van Kerken Groningen een programma voor de zomermanden juli en augustus samengesteld. De kerken organiseren bijeenkomsten met als gezamenlijk thema ‘Langs ’s Herenwegen’. Elk van de deelnemende kerken zal één van de thema’s uitwerken.

Informatie met de data van het Oecumenisch zomerprogramma ligt achter in de kerk.

Zomerbijeenkomsten – 10.00 uur

13 juli: St.-Jozefkathedraal (Radesingel 4):
Langs ’s Herenwegen – Volksdevotie als een krans    rond het Liturgisch jaar.

20 juli: Oud-Katholieke Kerk (Witte de Withstraat 2):
De reizen van Maria Magdalena

27 juli: Doopsgezinde kerk (Oude Boteringestraat 33):
Het taalgebied van lyriek en poëzie

3 augustus:  Nieuwe Kerk (Nieuwe Kerkhof 1):
Christus, wereld en kunst

10 augustus:  Remonstrantse Kerk (Coehoornsingel 14):

Geloven op reis; de verbanning van de remonstranten

17 augustus:  Russisch Orthodoxe Kerk (Ganzevoortsingel 2):

Pelgrimage als geestelijke reis in Groningen

24 augustus:  Martinikerk (Martinikerkhof 3):

Pelgrimage en Toerisme