Startweekend in St. Jozefkathedraal 22-23 oktober

De katholieke kerk wil een biddende Kerk zijn. Dat betreft in het bijzonder de Eucharistische aanbidding.  Zo vroeg Jezus aan de apostelen in de Hof van Olijven om met Hem te bidden: ‘’Kunnen jullie niet een uur bij mij blijven?’’

De Eucharistische aanbidding verlengt  en intensiveert wat in de H. Mis wordt gevierd. Het versterkt onze persoonlijke liefde voor Christus.

Mensen zeggen soms dat ze liever thuis bidden, maar daar is ook vaak afleiding. Alleen al door de telefoon. Anderen zeggen: ‘Ik bid wanneer ik er zin in heb of tijd vind.’  Dan komt Jezus na al het andere.
Om God in ons te ontmoeten – van hart tot hart en van aangezicht tot aangezicht – vraagt innerlijke zuivering en vorming. Het helpt om daar een uur per week vrij voor te maken.
Dat vraagt discipline en dus regelmaat. Een uur per week trouw aan Jezus  geven in de aanbiddingskapel van de pastorie, samen met anderen,  helpt om trouw te zijn in het gebed.

Wekelijkse eucharistische aanbidding
Het doel van dit startweekend is om 1 x per 24 uur op een vaste dag in de week de gelegenheid te bieden tot aanbidding. Dit startweekend in de St. Jozefkathedraal, opgedeeld in een aantal uren,  wil daar op  22 en 23 oktober een opstap voor maken.
Het idee komt uit Zuid Frankrijk waar een vijftal priesters weekendmissies verzorgt in parochies in Frankrijk en omringende landen. Voor het eerst nu ook in  Nederland

Diederik Duzijn, was eerder priester in de Pax Christi parochie van het bisdom Groningen-Leeuwarden, is sinds enige jaren in Zuid Frankrijk werkzaam in dit vijftal. Hij zal het weekend in de
St. Jozefkathedraal leiden.
Het startweekend wordt gehouden in de St. Jozefkathedraal en de pastorie ernaast in Groningen.

We hopen dat dit een nieuwe impuls geeft aan ons gebedsleven en dat van de Kerk in het noordelijk bisdom.

Contactpersoon: plebaan/pastoor Rolf Wagenaar van de Martinusparochie. Opgave voor deelname: telefonisch 050 – 3124215; per e-mail: secretariaat@stmartinusparochie.nl

Programma op zaterdag:
9.00 uur   Uitstelling van het Heilig Sacrament
9.30 uur   Rozenkransgebed
10.00 uur  Voordracht
11.15 uur  H.Mis
12.30 uur  Lunch ( zelf meenemen, koffie en thee aanwezig)
14.00 uur  Voordracht
15.00 uur  Uitstelling van het H. Sacrament met
Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid
Biechtgelegenheid
Persoonlijke zegening met het Heilig Sacrament
16.00 uur  Einde
Op 22/23 oktober preekt priester Duzijn in elke H.Mis.