Het kamerkoor Moderato Cantabile en organist Jan de Roos geven een concert in de St.-Jozefkathedraal: op 4 juni 2023  om 14.30 uur; deuren open om 14.00 u

Entree: €12.50, studenten €10.00;  Reservering via moderatocantabile@gmail.com;  Zie verder www.moderatocantabile.nl

Het koor o.l.v. Nana Tchikhinashvili zingt: Jesu meinde Freude van Bach, Jesu meines Lebens leben van Buxtehude, Cantique de Jean Racine van Fauré en een aantal a

capella koorwerken

Kamerkoor Moderato Cantabile is in 2001 opgericht door de huidige dirigente Nana Tchikhinashvili en heeft sindsdien een veelzijdig en kleurrijk repertoire opgebouwd. Dit repertoire strekt zich uit over de verschillende eeuwen, landen en genres. Veel gezongen werken zijn religieus waardoor lyriek een sterk muzikaal ingrediënt is.

De dirigente laat zich bij de keuze van het repertoire leiden door de schoonheid van de muziek. De kenmerkende klankkleur van Moderato Cantabile wordt gevormd door een zorgvuldig samenspel van de verschillende stemmen en legt daarmee de ziel van het koorwerk bloot. Nana Tchikhinashvili (dirigente/componiste/mezzosopraan) is geboren en getogen in Tbilisi, Georgië, waar zij koordirectie studeerde op het Staats Conservatorium. Haar focus ligt vooral op de muzikale interpretatie als geheel. Zij heeft een bijzondere en eigen stijl van dirigeren die door koorleden gekarakteriseerd wordt als ‘zingen met je handen’. Dit dirigentschap in combinatie met haar enthousiasme, doorzettingsvermogen en liefde voor muziek, geeft het koor een extra dimensie.