Liturgiecursus Eucharistie, ‘venster op de liturgie’

In het seizoen 2018-2019 heeft de Diocesane Werkgroep voor Liturgie de basiscursus ‘Kerkelijk jaar en liturgie,’ aangeboden. Velen hebben in Wolvega aan deze cursus deelgenomen. In het najaar van 2019 start de werkgroep met een vervolg op deze cursus. Omdat het een voortzetting van de basiscursus is willen we nu de focus richten op enkele liturgische onderwerpen. De viering van de Eucharistie, bij velen bekend, zal dan het venster zijn waardoor we naar de liturgie kijken. Aan de hand van de 4-voudige indeling van de Eucharistieviering zullen o.a. thema’s als de H. Schrift in de liturgie, de kerk als gebouw en mystiek lichaam, liturgie en muziek, de geloofsbelijdenis en andere liturgische vieringen aan bod komen. De avonden zullen weer in Wolvega worden gegeven.

De cursus is vanaf dit jaar onderdeel van de Bonifatiusacademie, het vormingsprogramma van ons bisdom Groningen-Leeuwarden. Een eerdere deelname aan de basiscursus is géén vereiste. Voor wie de vroegere Kadercursus Liturgie heeft gevolgd zal veel bekends horen. Pastoor Victor Maagd, Ann Dikhoff-Pollmann, pastor José Lange en pastor Arjen Jellema zullen in afwisseling de avonden verzorgen. Als cursusboek zal de werkgroep een reader samenstellen met interessante artikelen. De deelnamekosten bedragen € 25,-. Voor méér informatie en een folder kunt u contact opnemen met pastoor Victor Maagd, 0527 – 61 20 61 of pastoormaagd@gmail.com.

Bijeenkomst 1. De kerk, huis van stenen, huis van mensen

25 september 2019 o.l.v. pastoor V.Maagd

Bijeenkomst 2. Liturgie en muziek

15 oktober 2019 o.l.v. mv. A. Dikhoff-Pollmann

Bijeenkomst 3. Openingsriten

20 november 2019 o.l.v. pastor A.Jellema

 Bijeenkomst 4. Viering van het Woord

15 januari 2020 o.l.v. pastoor V.Maagd

 Bijeenkomst 5. Geloofsbelijdenis

19 februari 2020 o.l.v. pastor J.Lange

Bijeenkomst 6. Viering van de Eucharistie

18 maart 2020 o.l.v. pastor A.Jellema

Bijeenkomst 7. Slotriten en wegzending    

22 april 2020 o.l.v. pastor J. Lange

DEELNAMEKOSTEN

De deelname kosten bedragen €25,-. Dit is een bijdrage in de kosten van het cursusboek, dat u ontvangt, en de faciliteiten waar we gebruik van maken.

PLAATS EN TIJD

De bijeenkomsten zijn van 20.00 u. tot 22.00 u. Zij vinden plaats in: Parochiehuis Wolvega, Lycklamaweg 12, 8471 JX Wolvega

INFORMATIE

Voor méér informatie kunt u contact opnemen met pastoor Victor Maagd, 0527 – 61 20 61 of pastoormaagd@gmail.com

Deelnemers vragen wij zich uiterlijk voor 13 september 2019 op te geven bij:

Bisdom Groningen-Leeuwarden Afdeling Pastorale Dienstverlening Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen, tel: 050-4065888; Email: l.winter@bisdomgl.nl