In een nieuwe vertaling van Patrick Lateur, dichter en vertaler met jarenlange ervaring in studie en onderwijs in de klassieke talen, verschenen veertien hymnen van de hand van de bisschop van Milaan, Aurelius Ambrosius (339-397). Ambrosius wordt wel de vader van de christelijke hymnen genoemd; een hymne is een lied dat God looft en dat gezongen wordt. Het gaat Ambrosius om de majesteit van Jezus, in verheven en klassieke stijl en taal.

Ambrosius, Zingen moet ons hart. Hymnen. Vertaling P. Lateur. Uitgever Damon, Eindhoven 2019, 136 blz. , € 14,90; ISBN: 9789463401630