Ledenadministratie

De ledenadministratie is gevestigd op het parochiesecretariaat
Bereikbaar op alle werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur
Tel. 050 – 3124215
email: secretariaat@stmartinusparochie.nl

In 2006 is er vanuit de Nederlandse bisdommen een nieuw ledenadministratiesysteem beschikbaar gekomen. Vanuit de R.K. Ledenadministratie in Zeist die een koppeling heeft met de SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) krijgen we dagelijks automatisch alle adresmutaties van katholieken door. Dus van alle katholieken die zich binnen onze parochie hebben gevestigd, die de parochie hebben verlaten, die binnen de parochie zijn verhuisd of zijn overleden.
Maar gegevens van nieuwkomers krijgen wij alleen door als ook hun vorige parochie aangesloten is bij dit nieuwe ledenadministratiesysteem. Is dat niet het geval dan moet men zich alsnog persoonlijk bij de ledenadministratie aanmelden.
Nieuwgeborenen worden niet automatisch aangemeld, maar moeten door de ouders bij de ledenadministratie worden aangemeld. Dit kan bij de doop van een kind of via een mutatieformulier.

Het ledenbestand valt onder de Wet ‘Bescherming Persoons­gegevens’,
die voorschrijft dat gegevens uit een kerkelijk bestand uitsluitend mogen worden gebruikt voor pastorale en diaconale activiteiten van de parochie. Voor speciale doeleinden kunnen adreslijsten worden samengesteld, zoals voor parochiële bijeenkomsten, voor kinderen die in aanmerking komen voor de Eerste H. Communie of voor de verzending van het parochieblad.