Op zondag 24 oktober,  30e zondag door het jaar, is de Latijnse H. Mis om vijf uur (17:00) in de St.-Jozefkathedraal, Radesingel 2, Groningen

Celebrant:  pater Hugo, heremiet

Lezingen:  Jeremia  31: 7 – 9;   Hebreeën  5: 1 – 6;  Marcus  10: 46 – 52

Canon:  het Eerste Eucharistisch gebed;  Prefatie: de zesde van de zondagen door het jaar

Gezangen:  Mis IX, Credo III;   Cantor/organist:  Hans Eijsink

Collecte op één schaal voor de kosten van de viering en het gebruik van de kerk

N.B. Indien u niet over contant geld beschikt kunt u uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL31 INGB 00 03 75 08 40 ten name van ‘Ver voor Latijnse Liturgie afdeling Groningen’. De afdeling is voor het financieel mogelijk maken van de vieringen volledig afhankelijk van giften en collectes.