Kerk- en kapelopenstelling
Van maandag t/m zaterdag is de Mariakapel open om een kaarsje op te steken of een poosje te bidden van 9.00 – 16.00 uur.
De kathedraal is van maandag t/m vrijdag open om te bidden of voor het opsteken van een kaarsje van 10.00 – 14.00 uur.
Op zaterdag is de kerk tot 17.00 uur open. Tussen 16 en 17 uur is er biechtgelegenheid (niet in de biechtstoel, maar in de pastorie aan een lange tafel).

OPROEP – Vastenactieproject!!
Een goed en belangrijk doel: opleidingen mogelijk maken voor mensen in ontwikkelingslanden om een bestaan op te kunnen bouwen.
NOODKREET: de kerken zijn leeg, dus ook de collectebussen voor dit doel.
Graag uw bijdrage per bank:
NL89INGB0669912719 t.n.v. St. Martinusparochie o.v.v. vastenactie.