Koren

Parochiekoren

De St. Jozefkathedraal en de St. Franciscuskerk, beide vallend onder de St. Martinusparochie, hebben ieder een dames- en herenkoor dat de diverse vieringen ondersteunt.
Voor het zingen bij een uitvaart of een huwelijk is er in de St. Jozefkathedraal, zowel als in de St. Fransciscus, een rouw- en trouwkoor actief. Een enkele keer wordt een viering ondersteund door de schola van de Vereniging voor Latijnse Liturgie. De beide parochiekoren zowel  als het rouw- en trouwkoor hebben de heer Sjoerd Ruisch als dirigent en organist. Hierdoor is er een goede, onderlinge samenhang ontstaan tussen de diverse koren en is eenheid in de liturgie op verschillende plaatsen gewaarborgd.
Voor alle koren afzonderlijk geldt dat zij een werkgroep zijn ten dienste van de parochiegemeenschap bij het vieren van de liturgie. Het koor ondersteunt de gemeenschapszang, heeft zijn rol in de beurtzang met de gelovige gemeenschap en zingt zelfstandig als vertegenwoordiger daarvan. Steeds is het koor verbonden met de kerkgemeenschap en geeft stem aan het gebed. Als deel van de gelovige gemeenschap tracht het koor zich te ontwikkelen in liturgische spiritualiteit. Ten dienste daarvan vormt het in de wekelijkse repetities zijn kundigheid. Het koor voert dus niet alleen de kerkelijke muziek uit, maar geeft in de personen van zijn leden met hart en ziel uiting aan het geloof, dat begint met de woorden : Zingt voor de Heer !

Het St. Jozef-koor
Het koor bestaat op dit moment uit 7 sopranen, 5 alten, 4 tenoren en 3 bassen. De leeftijd van de leden varieert van ca veertig tot boven de zeventig. Elke woensdagavond wordt er gerepeteerd van 19.30tot 21.30 uur. De liturgie voor de komende zondag wordt dan doorgenomen alsook iets moeilijker stukken voor de zon- of feestdagen erna. Iedere keer is het hard, maar prettig werken (en een koffiepauze om even bij te komen en bij te praten ontbreekt natuurlijk niet). Er worden zowel Latijnse als Nederlandse liederen en Missen gezongen. Inmiddels staan er al ongeveer 20 Missen op het repertoire en een veelheid aan vierstemmige liederen en motetten.
Minstens eens per jaar is er een gezellige avond en/of etentje, waar telkens weer blijkt dat niet alleen het samen zingen prima verloopt, maar dat ook de sfeer goed is. Natuurlijk kan het koor altijd versterking gebruiken. Een redelijke stem, gevoel voor koormuziek en een goede inzet is hiervoor voldoende. Het koor zingt elke zondag om 11 uur en er wordt van de koorleden gevraagd er zoveel mogelijk te zijn, hoewel er natuurlijk begrip voor is dat dat niet altijd lukt.

Het Sint Franciscuskoor
Het koor bestaat momenteel uit 17 leden, te weten 6 sopranen, 4 alten, 4 tenoren en 3 bassen. De leeftijd varieert van 49 jaar tot 70+. De kerkdienst op zondag begint om 9.30 uur, waarvoor gerepeteerd wordt op de maandagavond van 20.00 tot 21.30 uur in de voormalige pastorie of in de kerk. De repetities gaan in vlot tempo.
Wat van belang is om te zingen voor de komende zondag en de weken erna wordt doorgenomen. Het zijn vooral de gezangen voor de liturgie, zowel Latijnse als Nederlandse missen. Als er tijd over is studeert het koor iets nieuws in, bijvoorbeeld voor de hoogtepunten van het jaar. Het is goed voor de afwisseling en een uitdaging.
Op de eerste repetitie van elk jaar houdt het koor na de pauze een gezellig samenzijn om bij te praten over de drukte van de afgelopen weken. Om de zoveel tijd (meestal eens per 2 jaar) gaat het koor een dagje uit; altijd een gezellige gebeurtenis.
Nieuwe koorleden die redelijk goed bij stem zijn en graag mogen zingen kunnen rekenen op een warm welkom.

Voor meer informatie of aanmelding:

Contactpersoon St. Jozefkathedraal:
Egbert v.d. Werff
06-52685294
Email: eowerff@hotmail.com
Repetitie iedere woensdag van 19.30 – 21.30 uur

Contactpersoon St. Franciscuskerk:
Louis Lukassen
050-3134872
Email: a.lukassen10@kpnplanet.nl