Kindercrèche

Voor kinderen is er in de Sint Jozefkathedraal een crèche op de zondagochtend tijdens de H. Mis van elf uur. De kinderen kunnen door de ouders of verzorgers vóór het begin van de H. Mis naar de ruimte in de pastorie worden gebracht, waar de crèche is, en na afloop daar weer worden afgehaald. Voor vragen kunt u contact opnemen met de pastorie [tel.3124215] of met de coördinator van de werkgroep kinderopvang.
Namat Atara: 
email: namat4@hotmail.com

 


Kinderwoorddienst

Op de zondagochtend is er tijdens de H.Mis van elf uur een kinderwoorddienst in de Sint Jozefkathedraal. Dat houdt in dat de kinderen na het openingsgebed naar voren worden geroepen en dan met het evangelieboek naar de pastorie gaan. Daar worden ze verdeeld in twee groepen: van 4 tot 8 jaar en 8 tot 12 jaar. Na het rondje kennismaking wordt het Onze Vader gebeden en het evangelie van de zondag wordt op gepast niveau uitgelegd. Daarna is er gelegenheid voor de kinderen om vragen te stellen. Na de voorbede gaan de kinderen terug naar hun plaats in de kerk.
Als er een gezinsmis is vervalt de kinderwoorddienst.