Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Doop van de HeerMarcus  1: 7 – 11                      Thema: Geliefd kind van de Vader, dat ben jij!

Met het feest van de Doop van de Heer wordt in de liturgie de kersttijd afgesloten. Daarna begint de gewone tijd door het jaar. Bij de Doop van Jezus klinkt de stem van God de Vader die zegt: Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.” Ook ziet Johannes de Doper de Geest van God als een duif op Jezus neerdalen. Hier zien we iets van het mysterie van de H. Drie-eenheid: Vader, Zoon en H. Geest. Wanneer wij zelf gedoopt worden, gebeurt dat ook in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En telkens wanneer wij een kruisteken maken, zeggen wij: in de Naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Leg deze verbanden aan de kinderen uit en help hen een eerbiedig kruisteken te maken. Vertel hen dat God de Vader ook tegen ieder van hen persoonlijk zegt: Jij bent mijn geliefd kind, een parel in Gods Hand.

Op de website www.samueladvies.nl (zoeken op ‘advies-materiaal’) vindt u het evangelie een uitgebreidere begeleidende tekst. Ook vindt u per zondag een vertelplaat, een knutselwerkje en een puzzel of doordenkertje. Met de vertelplaat kunt u iets laten zien bij de vertelling. Het werkje is meestal vooral geschikt voor de jongere kinderen (kleuren, knippen en plakken). Het doordenkertje of de puzzel is vooral geschikt voor de kinderen vanaf 8/9 jaar.

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development