Kerkgebouwen

sint-jozefkathedraal2

Geschiedenis St. Jozefkathedraal

In 1886, ongeveer een halve eeuw nadat de Sint Martinus in gebruik was genomen, werd begonnen met de bouw van de tweede katholieke kerk in de stad Groningen. Voor de ligging was gekozen voor de zuidoostkant van de stad, waar een wijk, de Oosterpoort geheten, in aanbouw was.  Deze was vooral voor arbeiders bedoeld en vandaar dat de kerk naar St. Jozef, timmerman en patroon van de werklieden, genoemd werd. De architect, P.J.H. Cuypers, maakte er een sierlijk neo-gotisch bouwwerk van met een hoge, slanke toren. Het interieur was bij de wijding op 25 mei 1887 vrij sober, met wit gepleisterde muren en met slechts enkele decoraties, maar in de loop van de tijd kreeg ze een rijkere aankleding, – dank zij schenkingen van welgestelde parochianen, met name van het echtpaar Rikkers-Lubbers. Zo kwamen er luidklokken in de toren en werden de vensterramen vervangen door glas-in-lood.
Ook in latere tijd kwamen er verfraaiingen en werd de kerk goed onderhouden. Dat zal er toe hebben bijgedragen, dat de St. Jozef in 1974 op de lijst van Rijksmonumenten werd geplaatst en dat ze in 1980, toen de St. Martinus werd afgestoten, de functie van kathedraal – bisschopskerk – overnam. Als zodanig is ze nu volop in gebruik.

ALs u een volledige versie wilt zien, ga dan naar deze website

Geschiedenis St. Franciscuskerk

‘Een Rooms bolwerk’, zo merkten sommige ‘stadjers’ op, toen er in de jaren 1933-1934 in de Oosterparkwijk een kerk verrees met pastorie, school en een reeks bejaardenwoningen. Maar het complex paste goed bij de omgeving en de negatieve toon maakte al gauw plaats voor een meer positieve. Ook het kerkgebouw met de stevige toren en met een zandstenen beeld van Sint Franciscus, de heilige naar wie de kerk genoemd is, kreeg waardering.
Helemaal een verrassing was de binnenkant van de kerk. Licht, ruim, niet ouderwets, maar ook niet modern. En met een vorm – meer vierkant dan langwerpig – die overal goed zicht geeft op het priesterkoor met het oude hoogaltaar tegen de achterwand en het nieuwe op de voorgrond. Typerend voor de stijl van de architect, H.C. van der Leur uit Nijmegen, zijn ook de geglazuurde bakstenen, de beelden in wit half plastiek, de lichtkleurige houten banken. Daarnaast zijn er de glas in loodramen die het levensverhaal van Franciscus voorstellen: de stichting van zijn orde, het spreken met de vogels, de schepping van het Zonnelied, de kruiswegstaties van Charles Eijck, de gemetselde preekstoel. Alle reden om de kerk, die sinds 1996 op de gemeentelijke monumentenlijst staat, te bekijken. Dat kan op de zondagochtend, op monumentendag en bij bijzondere gelegenheden.

Verhuur kerk en pastorie

De St. Jozefkathedraal  wordt uitsluitend verhuurd voor concerten met (grotendeels) christelijk-religieuze werken. Dit is omdat een RK kerk een sterk sacraal ‘karakter’ heeft en we dit willen eerbiedigen en uitdragen.

De Sint Jozefkathedraal biedt ruimte aan een publiek van ongeveer 700 personen.
– Op vrijdag geven concerten geen ’tijdsdruk’; ’s middags is er een H.Mis die om 13.00 uur is afgelopen. Als er geen bijzonderheden zijn kan daarna de kerk dus gebruikt worden.
– Op zaterdag kan pas gebruik gemaakt worden van de kerk ná de internationale Mis die om 18.00 uur is afgelopen. Slechts als er sprake is van een klein ensemble (en het priesterkoor dus niet ‘leeggeruimd’ hoeft te worden) kan de kerk voor een repetitie, ’s middags voorafgaand aan het Mis , worden gehuurd.
– Op zondag kan de kerk meestal gehuurd worden van 12.30 uur tot 16:00 uur. In de maanden mei en oktober en op de eerste zondag van de maand tot (hooguit) 16.00 uur.

Er is geen mogelijkheid voor koffie-/theeverkoop in de pauze aan het publiek. We missen daarvoor namelijk een geschikte ruimte. Vanwege het uitdragen van de sacraliteit van een RK kerk wordt in de kerk geen koffie/thee verkocht.

In onze kerken gaat een H.Mis of een ander soort viering ten alle tijden vóór een concert.

Info over prijzen en verhuur van de kerk  kunt u krijgen bij de heer Egbert van der Werff tel. 06-52685294  email: eowerff@hotmail.com

De pastorie aan de Radesingel beschikt over 2 zalen die overdag en ’s avonds gehuurd kunnen worden voor vergaderingen, congressen o.i.d.
Info: tel. 050 3124215 of secretariaat@stmartinusparochie.nl