Kerkelijke tarieven

 

Kerkelijke tarieven 2021

Huwelijk in één van de parochiekerken
            indien laatste 2 jaar kerkbijdrage is betaald € 490,00
            geen kerkbijdrage betaald € 650,00
Uitvaart in één van de parochiekerken
            indien laatste 2 jaar kerkbijdrage is betaald € 490,00
            geen kerkbijdrage betaald € 650,00
Crematie of begrafenis zonder viering in de kerk
            indien laatste 2 jaar kerkbijdrage is betaald € 300,00
            geen kerkbijdrage betaald € 400,00
H.Mis in de kapel op het RK Kerkhof + begrafenis
            indien laatste 2 jaar kerkbijdrage is betaald
€ 250,00
            geen kerkbijdrage betaald € 375,00
 Doopgift
            kinderen  minimaal € 25,00
Misintenties zondag € 25.00
weekdagen € 15,00