Het kerkbestuur is verantwoordelijk voor het algemeen beleid en bestuur van de parochie in de brede zin van het woord: om te zorgen voor het materiële en financiële beheer, maar ook om het pastorale beleid in de parochie vast te stellen.

Voorzitter:
Plebaan drs. R.R.B.M. Wagenaar
Radesingel 4
9711 EJ Groningen
Tel. 050 – 3124215
email: secretariaat@stmartinusparochie.nl

Vice-voorzitter:
De heer D.F. (David) Kopalit
email: david.kopalit.parochie@gmail.com

Secretaris; tevens Web, IT & Techniek:
De heer M.J. (Mark) van Dijk
email: stmartinusgroningen@gmail.com

Penningmeester:
De heer J.J.C. (Jos) Hettinga
email: jjchettinga@home.nl

Lid: Portefeuille bouwzaken
De heer G. (Geert) Kloetstra
email: geert.kloetstra@kpnplanet.nl

Parochiesecretariaat –  bereikbaar op werkdagen van 10-15.30 uur . Op woensdag is het secretariaat gesloten.
Mevrouw A.C. ten Voorde
Radesingel 4
9711 EJ Groningen
Tel. 050 – 3124215
E-mail: secretariaat@stmartinusparochie.nl

Bij noodgevallen kunt u op woensdag bellen 050 3112909 en uw boodschap inspreken.