De Nederlandse bisschoppen organiseren volgend voorjaar een jongerenbedevaart naar Rome als vervolg op de internationale bisschoppensynode over jongeren en roeping uit 2018. Zij melden dat in een brief aan katholieke zielzorgers. Volgens de bisschoppen vraagt de paus om ‘een  vernieuwd commitment van de hele kerk op het terrein van jongerenwerk en roepingen werk’. Met deze landelijke reis willen de bisschoppen daar ‘mede invulling aan geven’. De reis ,van 26 april tot 2 mei, zal worden begeleid door ‘enkele priesters en diakens uit diverse bisdommen die Rome goed kennen’