H. Vormsel – 2020

Op zondag 31 mei ( Hoogfeest van Pinksteren) komt mgr. C. van den Hout het H.Vormsel toedienen tijdens de Hoogmis van 11.00 uur in de St. Jozefkathedraal.

Jongeren vanaf 13 jaar kunnen zich hiervoor opgeven bij het secretariaat tel. 050 – 3124215