Het gidsje over de basilieken en kathedralen in Nederland beleeft nu zijn derde druk. In 2016 verscheen de eerste druk, maar een nieuwe druk kon niet uitblijven toen paus Franciscus opnieuw twee kerken in Nederland tot basiliek verhief: in 2017 de St Franciscus kerk in Bolsward, het Friese Rome, en vorig jaar in Venlo de St Martinuskerk.

In Nederland staan nu 27 basilieken, bijna net zo veel als in België. De Bavo in Haarlem en de St Jan in Den Bosch zijn kathedrale basilieken. Behalve in Groningen, Drenthe en Flevoland staat er in elke provincie minstens één basiliek. De 27 basilieken en zeven kathedralen worden beschreven in dit handzaam uitgegeven boekje, dat zich ertoe leent als reisgids gebruikt te worden. De auteur is een gepensioneerde arts met bouwkundige belangstelling. Van elke kerk worden geschiedenis, exterieur, interieur, orgel, carillon, processies en bijzondere devoties beschreven. Daaraan gaan hoofdstukken vooraf waarin de verschillende soorten kerken, de bouwstijlen en de indeling in bisdommen worden uitgelegd. Het boekje is rijk geïllustreerd met kleurenfoto’s en voorzien van een begrippen- en adressenlijst.

De mogelijkheid om in dit boekje stempels van de bezochte kerken te verzamelen, geeft het boekje een extra toeristische waarde.Het is gebleken dat velen het leuk vinden om alle stempels te vergaren door alle kathedralen en basilieken tenminste éénmaal te bezoeken. Op die manier brengt het gidsje je op plaatsen waar je nog nooit eerder geweest bent.