In november verscheen het boek In een tijdsgewricht. De R.K. jongens-en meisjescongregatie in de stad Groningen tussen 1957 en 1969 van Rudolf van Glansbeek. Het is de geschiedenis van een interparochiële jeugdvereniging die vanuit de Sint Jozefparochie was opgericht door pater Hans Mulders S.J.  Pater Mulders zette zich in voor de geestelijke vorming van de doelgroep jongens van 12 tot 20 jaar. Tevens stimuleerde hij de jongeren tot sociaal engagement. Hij wist de katholieke jongeren in verenigingsverband te binden met een breed scala aan sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten en met name ook met kerkelijke en godsdienstige activiteiten. Zo maakte de congregatie onder zijn leiding verschillende reizen, onder meer naar Lourdes. Vanaf 1963 was er ook een meisjescongregatie en kreeg pater Mulders assistentie van pater Ben Menken S.J. Na het vrijkomen van de Sint Jozefschool aan de Polderstraat werd het schoolgebouw in 1965 verbouwd tot verenigingsgebouw voor de congregatie: ‘De Polderij’. Het boek kost € 17,50. Het is te koop in de boekenstand van de St.-Jozefkathedraal. U kunt het ook bestellen bij de auteur (e-mail: rcmvanglansbeek@hetnet.nl), onder betaling van € 24,- (inclusief verzendkosten) op bankrekeningnummer NL28 RABO 0325 1536 39 t.n.v. R.C.M. van Glansbeek.