De volgende coronamaatregelen blijven vanaf 25 september nog steeds van kracht:

  1. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien .
  2. Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan; koren behoren de RIVM richtlijnen te volgen.
  3. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.
  4. De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud blijft gehandhaafd.
  5. Biechten kan nog niet plaatsvinden in een biechtstoel.
  6. Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.