De Nederlandse bisschoppen hebben een tien pagina’s tellend protocol opgesteld voor de hervatting van de publieke vieringen. Het samen vieren van de H. Mis kan vanaf 1 juni weer plaatsvinden, maar de uitreiking van de communie is uitgesteld tot 14 juni, de dag waarop het feest van Sacramentsdag wordt gevierd. Het driedelige protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter geeft   beschrijvingen tot op het kleinste detail. Het aan de gelovigen gerichte deel schrijft bijvoorbeeld voor dat zij bij het maken van het kruisteken hun lichaam niet aanraken. Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen. Vooraf aanmelden voor een viering is verplicht. In het deel voor de bedienaren wordt voorgeschreven dat bij de uitreiking van de communie een hoestscherm tussen bedienaar en communicant moet worden gehouden, en dat de hostie met een schepje of pincet op de hand moet worden gelegd. In het deel dat het gebruik van het kerkgebouw beschrijft , staat onder meer dat bij binnenkomst ontsmettingsmiddel moet klaar staan om de handen te ontsmetten en dat moeten worden voorzien in looproutes op anderhalve meter van de zitplaatsen.  Het parochiebestuur zal nu de concrete invulling van het protocol voor zowel de St.-Jozefkathedraal als de St.- Franciscuskerk ter hand nemen. In overleg met de bisschop zal pastoor Wagenaar zijn keuze voor een opzet van de vieringen op papier zetten. De actueelste berichten ontvangt u dan via een inlegvel bij ons parochieblad Rondom 06 dat de  komende week verschijnt.

De volledige tekst van het protocol vindt u op: https://www.rkkerk.nl/protocol-voor-publieke-vieringen-in-de-r-k-kerk-vanaf-1-juni-uitreiking-heilige-communie-vanaf-14-juni/