Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen

Het thema voor de Week van Gebed is ‘Buitengewoon’. Het thema voor 2020 is voorbereid door kerken van Malta. Het thema ‘Buitengewoon’ ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen.

In de Week van Gebed vindt er iedere dag uitgezonderd de woensdag, een oecumenische gebedsdienst plaats in verschillende kerken in de stad. Op woensdag 23 januari wordt een kerkentocht georganiseerd. Een wandeling langs verschillende kerken in de binnenstad met aandacht voor verschillende gebedstradities, o.a. langs de Sint Jozefkerk en het Stadsklooster. Aanvang: 19.30 uur bij de Jeruzalemkerk, W.A. Scholtenstraat 27