In maart 2022 verzorgt Peter Vermaat een Diocesane Retraite over de apostel Paulus, onder de titel, een dienstknecht van Christus Jezus.
Datum: vrijdag 25 maart – zondag 27 maart 2022
(NB.: Als vanwege coronamaatregelen de groep niet te groot mag zijn, is een tweede mogelijkheid  maandag 28 maart  t/m woensdag 30 maart. De beslissing hierover nemen we op 22 februari a.s.)
Plaats: Klooster Thuine, Duitsland
Tijd: Aankomst 20.00 uur; vertrek 16.00 uur.

Opgave vóór 21 februari 2022 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden, e-mail: l.winter@bisdomgl.nl / tel. 050 – 4065888.

Voor meer informatie zie www.bisdomgl.nl

Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus
Aanvankelijk was Paulus een fanatieke tegenstander en vervolger van de ‘aanhangers van de weg’, zoals de eerste christenen werden genoemd. Maar na zijn ervaring in Damascus ontpopt hij zich als een vurig verkondiger van het christelijk geloof. Hij schrijft brieven en hij doorkruist tal van landstreken en steden op zijn zendingsreizen. Toch krijgen we moeilijk een beeld van Paulus. De bronnen over hem zijn tegenstrijdig. Zijn brieven zijn na zijn dood geredigeerd. De vraag is: wat heeft hij eigenlijk zelf geschreven? Waardoor of door wie werd hij gedreven? In het weekend maken we kennis met het leven en enkele brieven van Paulus.