Wij houden in deze tijd geld over. De mensen in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone hebben helemaal niets.
Door een goede opleiding kunnen ook zij een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen.
Wij kunnen ze daarbij helpen.
Maak uw bijdrage over op rekening NL89INGB0669912719 tnv Sint Martinusparochie onder vermelding van vastenactie.