De brief die Guigo II de Kartuizer rond 1150 aan een bevriende monnik schreef over de ‘Ladder van de kloosterlingen’ is, vertaald en ingeleid door Jos de Heer, verschenen bij uitgever Skandalon, 240 blz., € 22,95. De ondertitel luidt Spiritualiteit van de lectio divina. Guigo leefde in de twaalfde eeuw. Veel weten we niet over hem. Hij was van 1174 tot 1180 de negende prior van La Grande Chartreuse – het klooster waar de beroemde film Into Great Slilence (onlangs vertoond in de Doopsgezinde kerk) is opgenomen. Lectio divina is een antwoord op een vraag van mensen in alle eeuwen: hoe versta ik de stem van God? Wat zegt Hij nou tegen mij? Guigo reikt zijn lezers – hoewel het een brief was , werd de tekst enorm populair  – een methode aan, een vierstappenplan. De ladder die de hemel met de aarde verbindt, heeft vier treden: lezen, meditatie, gebed en contemplatie (de hoogste trede). Dit boek is niet de beste basisinleiding voor wie zich de lectio divina wil eigen maken (de website contemplatio.nl mikt echt op beginners) maar biedt veel verdieping, niet in het minst door de manier waarop de bezorger van dit boek, Jos de Heer, de lezer bij de hand meent.

e