Online Zoom bijeenkomst Dag van het Jodendom  Zondag 9 januari

Programma en aanmelden: zie folder   Folder DvhJ_2022 online

DAG VAN HET JODENDOM
Op initiatief van de Nederlandse bisschoppen wordt in Nederland, evenals in vele andere Europese landen, jaarlijks in januari de Dag van het
Jodendom gehouden. Dit jaar is het thema: Kunst.

‘Kunst’: op het eerste gezicht geen voor de hand liggend thema voor een Dag van het Jodendom. De Tora zegt immers “Je zult geen gesneden
beeld maken….(Ex. 20:4)”. Rabbijnse teksten en verhalen leggen de verbinding met het onuitsprekelijke, het goddelijke, hetgeen niet in beelden
is uit te drukken. Maar welke betekenis geven we dan aan de religieuze voorwerpen in synagogen, wat ware kunstwerken zijn? En hoe duiden
we dan de kunst, gecreëerd door Joodse kunstenaars? De vraag die dat oproept is: bestaat er een verschil tussen Joodse kunst en christelijke
kunst als het om verbeelding gaat? Het onderscheid wordt in ieder geval bepaald door de context. In een synagoge treft men geen schilderijen en
beelden aan, gerelateerd aan de Bijbel. In Katholieke kerken daarentegen in overvloed, waarbij het gaat om de uitdrukking van religieuze beleving in kunstwerken en de schoonheid van de architectuur die dikwijls gerelateerd zijn aan plaatsen van samenkomst, bezinning en aanbidding.

STUDIEMIDDAG
Als aanzet tot nadenken en discussie over bovenstaand thema organiseert het Bisdom Groningen-Leeuwarden op zondag 9 januari
2022 een online studiemiddag vanuit de Synagoge Folkingestraat te Groningen. Sprekers zijn drs. Jaron Beekes en Prof. dr. Sible L. de
Blaauw. Beekes studeerde Alg. Cultuurwetenschappen, Illustratieve Vormgeving en Beeld & Taal. Hij is eindredacteur van
Museumtijdschrift en auteur van ondermeer het boek ‘Kunsjt! Een Joodse kijk op kunst in 50 meesterwerken’.
Prof. dr. Sible L. de Blaauw is emeritus hoogleraar Kunstgeschiedenis, Vroegchristelijke kunst en architectuur aan de Radboud Universiteit
Nijmegen en voorzitter van de Diocesane Commissie voor Kerkinrichting, en Kerkelijk Kunstbezit van het Bisdom Groningen-Leeuwarden.