Lezingen in de Sint Martinusparochie  2022
Plaats: Radesingel 4
Aanvang: 20.00 uur

 Donderdag 17 November :   “Over Eucharistie” door Antoine Bodar

In de viering van de Eucharistie dan wel in het opdragen van het Heilige Misoffer is Christus Zelf gastheer en offeraar, slechts door de priester vertegenwoordigd, alsook geofferde, het Lam Gods.

De Eucharistie is tegenwoordig-stelling van het ene offer van Jesus Christus. Daaromtrent vraagt de verrezen Heer van ons dat wij dat offer vieren tot Zijn gedachtenis.

Hetgeen Jesus op de avond voor Zijn lijden (Witte Donderdag) heeft gezegd: ‘Dit is Mijn lichaam’ en ‘Dit is Mijn bloed’ betreft het ene offer dat eerst onbloedig en daags nadien (Goede Vrijdag) op bloedige wijze wordt voltrokken. Het Paaslam Christus maakt alle in de Joodse Tempel steeds weer geofferde lammeren overbodig, omdat Jesus ter vervanging het ene enige Offerlam is.

‘Doet dit tot Mijn gedachtenis’ beperkt zich niet tot het Laatste Avondmaal — de maaltijd dus — maar behelst tevens het offer van Christus dat niet wordt herhaald maar tegenwoordig gesteld.