Lezingen in de Sint Martinusparochie  2022
Plaats: Radesingel 4
Aanvang: 20.00 uur

11 oktober:        Lezing over Islam: bedreiging of uitdaging door Dennis Peters van Kerk in Nood

 Omdat Christenen vooral in landen met een Moslim meerderheid worden vervolgd,
 ontkomen we niet aan de vraag wat de Islam zegt over de omgang met christenen.
 Kerk in Nood maakt helder wat de Koran en Moslim geleerden zeggen en laat vooral
 de praktijk, het leven van Christenen in diverse Islamitische landen, zien. Een aanrader
 voor wie wil weten hoe de Katholieke Kerk ter plaatse de dialoog met de Islam ziet.

8 november:     “Theologie van het Lichaam”   door Luc Simons pr.

God is liefde en wij zijn naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. We zijn daarom geroepen om Gods liefde in deze wereld zichtbaar te maken. Daarin speelt het lichaam volgens de katholieke Kerk een cruciale rol. Het lichaam van de mens heeft een huwelijkse betekenis, leert paus Johannes Paulus II in zijn ‘Theologie van het Lichaam’. Wij zijn als man en vrouw naar Gods beeld geschapen. In de menselijke seksualiteit heeft God de betekenis gelegd om het leven door te geven en liefde uit te drukken en zichtbaar te maken, een liefde zoals door God bedoeld: trouw en vruchtbaar; een liefde die zichzelf durft te verliezen aan de ander. Het lichaam noemt de heilige paus Johannes Paulus II daarom het meest oorspronkelijke sacrament. In hun zelfgave aan elkaar tot in het lichaam toe, maken man en vrouw zichtbaar wat onzichtbaar is: de liefde die God in het hart van de mens heeft gelegd.

Deze avond willen we kennismaken met deze ‘Theologie van het Lichaam’ en haar waarde voor onze tijd.

 

22 December :   “Over Eucharistie” door Antoine Bodar

In de viering van de Eucharistie dan wel in het opdragen van het Heilige Misoffer is Christus Zelf gastheer en offeraar, slechts door de priester vertegenwoordigd, alsook geofferde, het Lam Gods.

De Eucharistie is tegenwoordig-stelling van het ene offer van Jesus Christus. Daaromtrent vraagt de verrezen Heer van ons dat wij dat offer vieren tot Zijn gedachtenis.

Hetgeen Jesus op de avond voor Zijn lijden (Witte Donderdag) heeft gezegd: ‘Dit is Mijn lichaam’ en ‘Dit is Mijn bloed’ betreft het ene offer dat eerst onbloedig en daags nadien (Goede Vrijdag) op bloedige wijze wordt voltrokken. Het Paaslam Christus maakt alle in de Joodse Tempel steeds weer geofferde lammeren overbodig, omdat Jesus ter vervanging het ene enige Offerlam is.

‘Doet dit tot Mijn gedachtenis’ beperkt zich niet tot het Laatste Avondmaal — de maaltijd dus — maar behelst tevens het offer van Christus dat niet wordt herhaald maar tegenwoordig gesteld.