Lezingen in de Sint Martinusparochie 2020-2021

Tijd:                Alle avonden beginnen om 20.00 uur                                               
Plaats:              Radesingel 4 te Groningen, in de pastorie

Informatie over de verschillende lezingen en sprekers vindt u ook op de website van de
Sint Martinusparochie:  www.stmartinusparochie.nl

 

Er zijn nog geen lezingen voor het seizoen 2021/2022 gepland.

 Binnenkort volgt hier meer info over.

 

 
V