Lezingen in de Sint-Martinusparochie  2019

Dinsdag 21 mei 2019 

Orthodoxe kerk en Liturgie
 door Vader Onufry, priester van de Russisch-Orthodoxe kerk
Deze avond vindt plaats om 20.00 uur in de Russisch-Orthodoxe kerk, Ganzevoortsingel 2, te Groningen. Gezamenlijk vertrekken we om 19.45 uur vanaf de pastorie maar u kunt ook op eigen gelegenheid naar de kerk gaan.
Op deze avond wordt ingegaan op de diverse liturgieën die er zijn in de Orthodoxe kerk, de structuur en de gebruikte terminologie. De meeste nadruk zal vallen op de liturgie van de H. Johannes Chrysostomos.
Terloops wordt iets verteld over het 50-jarig jubileum van de parochie op 8 september 2018.

Archimandriet Onufry (Vaillant) in 1952 geboren te Sneek, is sinds 1991 priester van de Russisch-Orthodoxe parochie van de Heilige Transfiguratie (Patriarchaat van Moskou)
Hij is Monnik van het St. Onufry klooster in Jableczna (Oost-Polen) , waar hij het seminarie heeft gevolgd en de monniks- en priesterwijding heeft ontvangen. Jaarlijks bezoekt hij het klooster in Jableczna