De bisschoppen van Nederland hebben weer bepaald dat gelovigen tijdens kerkelijke bijeenkomsten weer anderhalve meter afstand dienen te houden (tenzij uit één huishouding) en een mondkapje moeten dragen wanneer zij zich in de kerk verplaatsen. Daarmee zijn twee coronamaatregelen die eerder werden afgeschaft weer heringevoerd. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne en ventilatie. Volg de regels die overheid stelt qua testen en thuisblijven bij klachten. Ga niet naar de kerk wanneer een van uw huisgenoten positief getest is, ook al bent u volledig gevaccineerd.

Het valt zeker niet uit te sluiten dat de regels de komende tijd nog worden verscherpt. Raadpleeg daarom de website van de parochie voor actuele ontwikkelingen rond de coronamaatregelen: www.stmartinusparochie.nl