Voor activiteiten maakt het bisdom graag gebruik van parochiezaaltjes en kerken, her en der verspreid over het bisdom. Er zijn ruimten die heel geschikt zijn voor een vicariaatsavond, een bezinningsdag voor de priesters, diakens en pastoraal werkers, of een activiteit voor de jongeren. Het verrast mij iedere keer weer dat zoveel vrijwilligers bereid zijn hun tijd te besteden aan het koffie zetten, broodjes smeren, toiletten schoon maken, de lichten in de kerk aandoen, enzovoorts. Graag wil ik u allen bedanken!

Dit zijn de vrijwilligers die ik zie als ik in de parochies kom, die ik daar ontmoet en met wie ik een praatje maak. Maar mijn dank gaat ook uit naar de vrijwilligers die ik niet zie. Zij die zorgen voor een schone kerk, voor de bloemen en het vermenigvuldigen en vouwen van boekjes, die onderhoudswerk doen voor kerk en parochiehuis.

Nog weer andere vrijwilligers zijn zij die zich meer met inhoudelijke dingen bezig houden zoals diaconie, catechese en liturgie. Deze zie ik vaak wel in de vieringen. Ook aan u mijn dank voor uw inzet. En dan kunnen we ook nog denken aan de bestuurders en locatieraadleden, ook zij zetten zich als vrijwilliger in.

Zie het vrijwilligerswerk als een uitwerking van uw doopsel. Zet uw talenten in en draag bij aan onze gemeenschappen. Misschien bent u ooit gevraagd en hebt u zich een taak eigen gemaakt waarvan u eerst dacht het niet te kunnen. Goed dat u erop in bent gegaan. Geroepen worden voor een taak waarvoor iemand nodig is.

Aan de voorkant en de achterkant zijn gelovigen actief in de Kerk. Het is een opbouwen van de plaatselijke geloofsgemeenschap. Dat moeten we samen doen, en is niet afhankelijk van de pastores. Die zullen verbinden, sturen en begeleiden. Ik hoop dat op veel plaatsen goed wordt samengewerkt ten dienste van het Rijk Gods.

Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden