‘Met de pastoor.’ Ik pak de telefoon op en krijg een jonge vrouw aan de telefoon. ‘Ik heb een vriend en wij willen graag volgende jaar op vrijdag 10 april trouwen. Kan dat?’ Ik kijk in mijn agenda: 10 april is op Goede Vrijdag! Mijn antwoord aan haar is een teleurstelling, want ze hebben het gemeentehuis en de feestzaal al min of meer besproken. Het lukt me om het huwelijk op een andere geschikte datum te krijgen, maar ik moet wel wat argumenten uit de kast halen. De viering van Pasen is zo bijzonder, omdat we er drie dagen over doen: het zgn. Paastriduüm. Het mysterie van Christus’ leven, sterven, en verrijzen wordt over meer vieringen uitgespreid. Dat ene mysterie is zó rijk, dat we verschillende aspecten en emoties een plaats kunnen geven. We beginnen met het vriendenmaal van Jezus en zijn apostelen, de angst en arrestatie door het verraad van Judas. Daar staan we bij stil op de avond van Witte Donderdag. Goede Vrijdag staat in het teken van Jezus’ lijden, zijn eenzaamheid, zijn pijn en lijden en sterven aan het kruis. En dan komt de stilte van het graf: Stille Zaterdag. Dat is ook de dag van hoop, want Jezus had gezegd – zonder dat we het goed hadden begrepen – dat Hij op de derde dag zou verrijzen. Dat het Paastriduüm eigenlijk één viering is, blijkt hieruit dat Witte Donderdag zonder zegen wordt afgesloten en in stilte eindigt, en dat de viering op Goede Vrijdag in stilte begint en ook weer stil eindigt. Pas op het einde van de Paaswake wordt weer plechtig de zegen gegeven. We concentreren ons op Jezus’ dood en verrijzenis. In deze drie dagen vieren we geen doopsels, vormsels, huwelijken en jubilea. Een uitvaart – als die niet tot na 2e paasdag uitgesteld kan worden – vieren we als gebedsdienst en zonder H. Communie. Het bidden van de kruisweg als volksdevotie op Goede Vrijdag kan uiteraard wel , maar allerlei andere devoties pikken we pas na Pasen weer op. Ik hoop dat u tijdens het Paastriduüm de dood en verrijzenis van Jezus kunt meebeleven. Zalig Pasen.

+ Ron van den Hout bisschop van Groningen – Leeuwarden