Preek Sacramentsdag

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN R. WAGENAAR, GEHOUDEN OP ZONDAG 19 JUNI 2022 IN DE ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN. Feest van het Heilig Sacrament – C Een prachtige eenheid vormt de Liturgie van Sacramentsdag, een Feest, dat we sinds de dertiende eeuw vieren en dat het...

Preek zondag 12 juni 2022

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN R. WAGENAAR, GEHOUDEN OP ZONDAG 12 JUNI 2022 IN DE      ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN. Hoogfeest van de Heilige Drieëenheid – C Er is geen God, zeggen mensen. Mensen hebben zich een god gemaakt, als troost voor ellende en slechtheid in de...

Preek pinksterzondag 5 juni

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN R. WAGENAAR, GEHOUDEN OP ZONDAG 5 JUNI 2022 IN DE         ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN. Hoogfeest van Pinksteren – C Pinksteren is het Feest van de Heilige Geest en het wordt genoemd als het begin van de Kerk als gemeenschap, want de Kerk...

Preek zondag 29 mei 2022

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN R. WAGENAAR, GEHOUDEN OP ZONDAG 29 MEI 2022 IN DE        ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN. Zevende Zondag van Pasen – C Verheft uw hart, is de aanhef van de Prefatie. En het antwoord, dat u dan geeft is: Wij zijn met ons hart bij de Heer....

Preek Hemelvaartsdag 26 mei 2022

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN R. WAGENAAR, GEHOUDEN OP DONDERDAG 26 MEI 2022 IN DE     ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN. Hemelvaart van de Heer – C Het afscheid van iemand, die ons heel dierbaar is, is over het algemeen een verdrietig moment. Of die ander nu gaat...

Preek zondag 22 mei 2022

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN R. WAGENAAR, GEHOUDEN OP ZONDAG 22 MEI 2022 IN DE        ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN. Zesde Zondag van Pasen – C Eén van de grootste geschenken, die Christus ons als erfenis heeft nagelaten is de vrede. Niet zomaar een vrede, maar Zijn...