Preek Hemelvaartsdag 2023

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN R.WAGENAAR, GEHOUDEN OP DONDERDAG 18 MEI 2023 IN DE ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN. Hemelvaart van de Heer – A Het moeten fantastische dagen voor de apostelen zijn geweest, die veertig na Pasen. We weten er weinig van, maar we kunnen ons...

Preek zondag 30 april

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN R. WAGENAAR, GEHOUDEN OP ZONDAG 30 APRIL 2023 IN DE ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN. Vierde Zondag van Pasen – A Wat is de belangrijkste opdracht in ons leven als christen?  God zoeken, Hem zoeken, die ons de levensadem heeft ingeblazen en...

Preek zondag 16 april 2023

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN R. WAGENAAR, GEHOUDEN OP ZONDAG 16 APRIL 2023 IN DE ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN. 2e Zondag van Pasen – A  (Beloken Pasen) /  Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Deze Zondag noemen wij Beloken Pasen. Beloken betekent “gesloten”. Het...

Preek 9 april

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN R. WAGENAAR, GEHOUDEN OP ZONDAG 9 APRIL 2023 IN DE ST. FRANCISCUSKERK TE GRONINGEN. Hoogfeest van Pasen –A Het bijzondere, de paradox van Pasen is een graf, dat mensen blijmoedig en hoopvol stemt. Waar menselijke graven normaal tekenen van...

Preek 26 maart

Preek    5e zondag van de Veertigdagentijd  (A-jaar, 2023-03-26) Broeders en zusters, Er is een schilderij van Rembrandt, voorstellende ‘De opwekking van Lazarus’. Christus staat daar centraal, met zijn rechterarm omhoog geheven. Van Lazarus zien we alleen zijn hoofd...

Preek 19 maart 2023

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN R. WAGENAAR, GEHOUDEN OP ZONDAG 19 MAART 2023 IN DE ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN. Vierde Zondag van de Veertigdagentijd – A De Lezingen van deze Zondagen in de Vasten bevatten een doopcatechese. Vorige Zondag hoorden we over het...