Column bisschop (Meditatie)

Een vorm van gebed waarmee velen van ons niet zo vertrouwd zijn, is mediteren. We kennen onze standaard- of formuliergebeden, maar er is ook meditatie. Als u op internet zoekt naar meditatie, komt u het eerste uit bij niet-christelijke en niet-godsdienstige websites....

Boek: ‘Het ware geloof’

Redelijk snel na zijn bekering, een jaar voor zijn priesterwijding in 391, schreef Augustinus een verhandeling over het ware geloof. Het gaat hierin om de redelijkheid en de schoonheid, het geluk, van het vinden van de ware religie. Voor Augustinus is waarheid geen...

Een mooi idee!

Onlangs verscheen een bericht, een oproep, om 10% van je nettoloon van april aan de kerk te schenken om alle gemiste collectes enigszins te compenseren. Inderdaad, vandaag lag er een enveloppe in de brievenbus van de pastorie met € 250,00. Goed...

Uit de wereldkerk

Over hulp bij zelfdoding in Duitsland De leiding van zowel de katholieke Kerk als de evangelisch-lutherse Kerk in Duitsland heeft ernstige bedenkingen bij de uitspraak van het Duitse Hooggerechtshof van 26 februari j.l. Het Duitse Hooggerechtshof oordeelde dat hulp...