Startdag Vastenactie Noord-Nederland

Uitnodiging Startdag Vastenactie Noord Nederland In Drachten op 16 november 2019 Het thema van de Vastenactie 2020 is ‘Werken aan je toekomst’. Op zaterdag 16 november a.s. is in Drachten (Zuiderkerk) de startdag voor Noord-Nederland. Een dagprogramma voor leden van...

Diocesane Retraite in Thuine

Diocesane Retraite: Verhalen over Franciscus van Assisi Veel verhalen doen over Franciscus de ronde. Verhalen geworteld in de geschiedenis, maar ook verhalen die ontsproten zijn aan de vrome volksfantasie. Verhalen die mondeling zijn overgeleverd voordat ze in diverse...

Column bisschop (Laatste wil)

Onlangs kwam de overheid met een actie om ons te bewegen onze laatste wil op tijd kenbaar te maken. Verstandig, dacht ik spontaan. Als nabestaanden alles zelf moeten uitzoeken, kan dat tot veel gedoe, verwarring en onenigheid leiden. De tendens in onze samenleving is...

Jongerenbedevaart naar Rome

De Nederlandse bisschoppen organiseren volgend voorjaar een jongerenbedevaart naar Rome als vervolg op de internationale bisschoppensynode over jongeren en roeping uit 2018. Zij melden dat in een brief aan katholieke zielzorgers. Volgens de bisschoppen vraagt de paus...

De ladder van de kloosterlingen (boek)

De brief die Guigo II de Kartuizer rond 1150 aan een bevriende monnik schreef over de ‘Ladder van de kloosterlingen’ is, vertaald en ingeleid door Jos de Heer, verschenen bij uitgever Skandalon, 240 blz., € 22,95. De ondertitel luidt Spiritualiteit van de...

Boek over Paulus

Bij uitgever Van Wijnen verscheen onlangs Paulus, een biografie door Tom Wright, nieuwtestamenticus en hoogleraar aan de Universiteit van St-Andrews. Tom Wright is al jaren in staat zijn grote kennis van het Nieuwe Testament uitdagend en pakkend door te geven aan een...