VierKerstmis.nl nu online

Op vrijdag 26 november is net voor het begin van de Advent de website VierKerstmis.nl online gegaan. Deze website is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen om iedereen op te roepen Kerstmis te vieren, als het kan bij (een van) de vieringen in de eigen kerk,...

Column bisschop (‘Principes en de praktijk’)

We hadden het goed voorbereid. De boodschappen waren op zaterdag gehaald en op de keukentafel klaargezet. Het vlees- en kaasbeleg hadden we voor de nacht in de koelkast gelegd. Zondagochtend hoefden we het eten maar te pakken om naar Assen te rijden voor de...

Coronaregels weer strenger

De bisschoppen van Nederland hebben weer bepaald dat gelovigen tijdens kerkelijke bijeenkomsten weer anderhalve meter afstand dienen te houden (tenzij uit één huishouding) en een mondkapje moeten dragen wanneer zij zich in de kerk verplaatsen. Daarmee zijn twee...

Geldende Corona-maatregelen

De volgende coronamaatregelen blijven vanaf 25 september nog steeds van kracht: Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien . Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan; koren behoren de RIVM richtlijnen te volgen. De...

Column bisschop (‘Synodaal proces’)

XVIe Gewone Bisschoppensynode voorbereid op bisdomniveau – synodaal proces. Om de paar jaar wordt in Rome een synode gehouden. Dat is een vrucht van het Tweede Vaticaans Concilie dat voor de lokale bisschoppen een grotere rol zag weggelegd. Het leiden van de Kerk...

Kindercrèche en kinderwoorddienst

De crèche en de kinderwoorddienst zijn weer opgestart. Iedere zondag tijdens de H.Mis van 11.00 uur is er voor de allerkleinsten de crèche in een bovenzaal van de pastorie. De kinderwoorddienst is er ook iedere zondag behalve bij de gezinsmis. Kinderen die nog niet de...