Lourdes film in noordelijke filmhuizen

Vanaf 24 juni a.s. wordt in veel Nederlandse  filmhuizen en bioscopen de Franse filmdocumentaire LOURDES vertoond. Op uitnodiging van het filmhuis in Leeuwarden gaan bij de filmvertoning op 30 juni vertegenwoordigers van het bisdom na afloop in gesprek met aanwezigen....

Zomervoorstellingen over Titus Brandsma 2021

In juli en augustus zal Peter Vermaat voorstellingen geven over het leven van Titus Brandsma:  ‘Titus, held of heilige?’  Voor de Passiespelen ga je naar Tegelen en voor Soldaat van Oranje naar Katwijk aan  Zee. Onder dit motto kunt u deze zomer naar het noorden...

Oecumenisch zomerprogramma 2021

De binnenstadskerken van Groningen hebben onder auspiciën van de Raad van Kerken Groningen een programma voor de zomermanden juli en augustus samengesteld. De kerken organiseren bijeenkomsten met als gezamenlijk thema ‘Langs ’s Herenwegen’. Elk van de deelnemende...

Column Bisschop (‘De Bijbel letterlijk lezen?’)

We discussiëren wel eens over het lezen van de Bijbel, of dat letterlijk moet of symbolisch. Maar wat verstaan we onder ‘letterlijk’? Betekent het ‘historisch gebeurd’? We gebruiken het woord ‘letterlijk’ niet altijd zorgvuldig. Soms zeggen we: “Het feest is...