Liederen van Ambrosius

In een nieuwe vertaling van Patrick Lateur, dichter en vertaler met jarenlange ervaring in studie en onderwijs in de klassieke talen, verschenen veertien hymnen van de hand van de bisschop van Milaan, Aurelius Ambrosius (339-397). Ambrosius wordt wel de vader van de...

Preek op Hemelvaartsdag

Christus omhoog heffen aan het kruis, zijn verrijzenis en zijn hemelvaart vormen met name in het Johannes evangelie, één beweging: betekenen  Christus’ verheffing tot de rechterhand van de Vader. Nooit is er iemand naar de hemel opgeklommen dan Hij die uit de hemel is...

Column bisschop

Bewaren, beleven en doorgeven van het geloof. God present blijven stellen (1) Als u mij vraagt hoe ik tegen de toekomst van de Kerk aankijk en welke weg ik met u zou willen bewandelen, dan kom ik op de titel van deze column. Samen met de stafleden en de...

Jongerenactiviteiten

Bonifatiusweekend voor jongeren 14, 15 en 16 juni Het jongerenweekend vindt plaats tijdens de jaarlijkse Bonifatiusdagen, in juni te Dokkum.  Het programma is een echt bedevaart-weekend bij Bonifatius en Titus Brandsma. Het thema van het weekend en de Bonifatiusdagen...