Geen Latijnse Mis

Morgen is er geen Latijnse H. Mis om 17.00 uur. Ook op de zondag 25 augustus is er geen Latijnse Mis. De eerstvolgende Latijnse Mis is op zondagochtend 1 september om 9:00 met als celebrant pater Hugo. De tweede tot en met laatste zondag in september zijn de missen...

Vreemde gang van zaken

Over uitvaarten / uitvaartondernemingen In het vorige parochieblad uitte ik mijn zorgen over het geringe, ja minimale aantal kerkelijke uitvaarten (tot nu toe twee dit jaar!). Hetzelfde hoor ik van collega’s. Wat ik vermoedde als een belangrijke oorzaak is mij dezer...

Liturgiecursus

Liturgiecursus Eucharistie, ‘venster op de liturgie’ In het seizoen 2018-2019 heeft de Diocesane Werkgroep voor Liturgie de basiscursus ‘Kerkelijk jaar en liturgie,’ aangeboden. Velen hebben in Wolvega aan deze cursus deelgenomen. In het najaar van 2019 start de...

Roepingenweekend

Vooraankondiging Roepingenweekend 25-27 oktober 2019  Je roeping verkennen en beter leren kennen? Dit weekend wordt georganiseerd door de werkgroep Roepingenpastoraat van het bisdom. Samen met de bisschop organiseren we een weekend voor jongvolwassenen (18-35 jaar) in...

Kerkmuziekdag 5 oktober

Kerkmuziekdag 5 oktober te Emmen Op zaterdag 5 oktober 2019 zal in Emmen in de Pauluskerk (Weerdingerstraat 33) door de SGGL (Diocesane commissie Sint Gregorius in het Bisdom Groningen-Leeuwarden) een muzikale bijeenkomst georganiseerd worden rondom Liederen uit de...

Cursus suïcidepreventie

In de herfst van 2019 biedt de Projectgroep Toerusting, Groningen-Drenthe opnieuw een cursus Suïcide-preventie aan. Terwijl in het buitenland al langer aan preventie op dit gebied wordt gedaan, staat het in Nederland nog in de kinderschoenen. En dat terwijl in ons...