Duurzaam denken over water

Encycliek Laudato Sí en het watervraagstuk

Water is van levensbelang. Duurzaam denken over water dus ook. De ‘groene’ encycliek Laudato Si van Paus Franciscus wijst op keuzes en consequenties om een vruchtbare aarde te behouden. Een zaak van alle mensen, dus ook gelovigen.

Cees Buisman, hoogleraar Biologische Kringlooptechnologie en directeur watertechnologisch instituut Wetsus, en Hein Pieper, RK diaken en dijkgraaf van het waterschap Rijn en IJssel, geven op 29 september a.s. hun visie op de actualiteit van het watervraagstuk in Nederland en wereldwijd.

De lezing vindt plaats in het prachtige gebouw van Wetsus, Centrum voor Duurzame watertechnologie in Leeuwarden. Vicaris drs. Arjen Bultsma van het bisdom Groningen-Leeuwarden verzorgt een introductie.

Waar: Wetsus, Oostergoweg 9, Leeuwarden

Tijd: dinsdag 29 september, 19.30 – 21.30 uur; inloop vanaf 19.00 uur.

De Bonifatius Academielezing is een initiatief van de Bonifatius Academie i.s.m. Het Goede Leven.