Onderstaand het aanbod voor de Bonifatius Academie, bijgaand ook aanmeldformulier.  Attentie: Hebt u dit voorjaar deelgenomen aan de cursus Kerk en geloofscommunicatie, dan is inschrijving en betaling via dit formulier niet opnieuw nodig. Wel graag uw persoonlijke aanmelding voor 30 september voor de Startdag  2 oktober van het najaarsprogramma van deze cursus. Dat kan per e-mail: l.winter@bisdomgl.nl

Aanbod cursussen Bonifatius Academie

Aanmeldformulier Najaar 2021