Bisdom Groningen Leeuwarden  Kennis – Competenties – Inspiratie         Cursussen Najaar 2020

Start van de Bonifatius Academie, de eerste gemeenschappelijke lesdag op 26 september 2020, vindt plaats in het parochiehuis van de kathedraal in Groningen.

Na de eerste coronagolf. Dit najaar kunnen de cursisten de cursussen afmaken die ze in de lente zijn begonnen. Dat betekent voor sommige cursussen nog 2 en voor andere 3 bijeenkomsten. De kosten zijn voor onze rekening.

De lessen vinden plaats in ruimtes die groot genoeg zijn om voldoende afstand tot elkaar te kunnen bewaren. Mocht een les door de omstandigheden ‘live’ niet door kunnen gaan dan zal op de afgesproken tijd een digitale les plaatsvinden die u thuis kunt volgen.

1.Bent u ondanks deze maatregelen bezorgd voor een besmetting maar wilt u toch graag deelnemen? Belt u dan alstublieft.

2.Ziet u in het aanbod een cursus die in de lente 2020 begonnen is en wilt u nog meedoen? Dat kan, ook dan graag even contact.

3. Wilt u zich aanmelden voor de nieuwe cursus parochievernieuwing: stuurt u dan het aanmeldingsformulier ingevuld op.

Extra: Nieuwe cursus: Parochievernieuwing.

Parochie met een missie.

1e Lesdag 26 september twee lessen:

Les 1. Mirjam Spruit (Centrum voor Parochiespiritualiteit) – Evangelisatie en groeien in ‘leerling-van-Jezus-zijn’: wat is dat en wat betekent dit voor onze vieringen, de catechese en de diaconie?

Op dezelfde dag: Les 2. Mirjam Spruit – Leiderschap in de parochie: wat houdt dit in de context van een parochie in? En waarom is dit zo belangrijk voor een parochie die meer van-binnen-naar buiten wil?

Op 8 oktober 19.30 uur: Les 3. Waarderend opbouwwerk, door Johan Klaassen. Wie zijn we in onze geloofsgemeenschappen/parochie? Waar zijn wij goed in? Waar ligt onze aantrekkingskracht en hoe kunnen wij die versterken?

‘Waarderend opbouwwerk’ is een nieuw parochievernieuwingproject in ons bisdom.

Hoe kunnen we op een positief waarderende manier onze gemeenschap sterker maken?

Hoe pakken wij dit met elkaar aan?

21 oktober 19.30 uur: Les 4. Leren en parochievernieuwing, door Piet Timmermans. Didactische en

theologische achtergronden voor het leren in een missionaire parochie. Wat is een goede les en hoe past een les bij je (nieuwe) doelen? De cursus wordt afgesloten met een werkstuk.

Kosten € 20.

 B4. Basiscursus Kerk.

De kerk is meer dan een gebouw. Deze cursus gaat over de geloofsgemeenschap. De gemeenschap heeft een aantal bijzondere kenmerken, ze heeft met God te maken en met Jezus Christus en met de Heilige Geest. Tegelijk is de kerk ook niet denkbaar zonder mensen, soms grote heiligen maar ook vaak niet. Onze geloofsbelijdenis spreekt over de Kerk als één, heilig, apostolisch en katholiek. Wat wil dat zeggen?

Docent: drs. Arjen Bultsma.

Kosten € 20.

Data: Lesdag 26 september, 3 november in Sneek en tijdens de 2e lesdag 21 november.

C2. OT, Jacob en Jozef.

Bisschop Ron Van den Hout neemt u mee naar de tenten van Esau, Jacob en zijn. zonen. Speciaal naar Jozef de dromer, die slaaf, gevangene en onderkoning wordt in Egypte. Dynamiek van het lot?

Docent: Mgr. Dr. R. van den Hout.

Kosten € 20.

Data: 7 oktober in Hoogeveen en de lesdag 21 november.

D2. Diaconale leerroute.

Diaconaal werk betekent dienst aan mensen vanuit gelovige inspiratie. De nieuwe Diaconale Leerroute helpt mee diaconaal werk van parochies op te bouwen.

De vervolgcursus wordt in de komende semesters aangeboden en loopt door tot voorjaar 2022.

Het eerste semester van de leerroute maken we dit najaar af: over het belang van diaconie voor de kerk en voor de samenleving en welke diaconale werkvelden er zijn. U leert zorgvuldig kijken naar wat behoeftes zijn, met respect voor grenzen van de ander en van uzelf. De praktijk in de parochie staat centraal in het 2e en 3e semester (2021). U krijgt hulp bij het stap voor stap opzetten van een diaconaal project. In de groep worden projecten samen besproken, naast verdieping tijdens thematische bijeenkomsten.  Het 4e semester (2022) kijkt naar resultaten voor alle betrokkenen.

Data zijn: 6 oktober in Groningen,

28 oktober en 17 november Leeuwarden).

Docenten zijn drs. Agaath Erich, drs. Dominicus Kamsma en drs. Lysbeth Minnema.

Kosten € 20.

Meer info bij Agaath Erich (donderdags, 050-4065869) a.erich@bisdomgl.nl.

O1. Besturen van Parochie of PCI

Het besturen van een parochie of parochiële caritasinstelling is een vak apart. Naast het Nederlands recht krijgen we te maken met het kerkelijk recht. Hoe dat werkt en samengaat leggen we u graag uit. We pakken bovendien enkele praktische reglementen bij de kop en vertellen over de bisdomorganisatie.

Docenten: Drs. Arjen Bultsma en Herald Mensen.

Kosten € 20.

Data: zaterdag 19 september in Groningen en de afsluitende lesdag 21 november.

O3. Parochiecommunicatie

Goede communicatie ‘binnen en buiten’ de kerk is van vitaal belang. Missionair kerkzijn is de nieuwe uitdaging. Maak keuzes: parochieblad, zondagskrant, website, facebook? Hoe krijg je goede pers en voorkom je negatieve publiciteit? Wat zijn kansen online en met ‘social media’? Wat is een goede fondswervingsbrief? De cursus leert het planmatig aan te pakken, passend bij de missie en mogelijkheden van de parochie.

Docent: drs. Lammert de Hoop.

Kosten € 20.

Data: 29 oktober 19.30 uur in Sneek, en tijdens de lesdag 21 november.

 

Aanmelding en contact

Aanmelden: l.winter@bisdomgl.nl 050-40 65 888

Studiesecretaris: p.timmermans@bisdomgl.nl 06-24 863 901

Actuele informatie: www.bonifatiusacademie.nl

Een aanmeldingsformulier is te vinden op de website.

 

Al deze informatie is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Veranderingen zijn helaas

onvermijdelijk. Op de website www.bonifatiusacademie.nl vindt u de actuele en correcte informatie.